Beta
Søket ga 34 treff.
Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
2021-05-15 08:30:00

Regjeringen styrker sykehusbudsjettene med om lag 7,3 milliarder kroner i 2021. – Vi skal ta Norge trygt ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Regjeringens styrking av sykehusbudsjettene i 2021 gir kortere ventetid, mer aktivitet og dekker kostnader knyttet til pandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Les mer på regjeringen.no/id2849106/ #korona #koronaNorge #rnb2021

Regjeringen styrker sykehusbudsjettene med om lag 7,3 milliarder kroner i 2021. – Vi skal ta Norge trygt ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Regjeringens styrking av sykehusbudsjettene i 2021 gir kortere ventetid, mer aktivitet og dekker kostnader knyttet til pandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Les mer på regjeringen.no/id2849106/ #korona #koronaNorge #rnb2021

Regjeringa vil styrke bemanninga i NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat og føreslår 💰4 millionar kr. i #rnb2021.

Barne- og ungdomskriminaliteten i Norge er lav, og de fleste ungdommer begår ikke lovbrudd. Samtidig er barn og unge i enkelte miljøer i flere større byer i risikogruppen for å bli rekruttert til gjengmiljøer og mer alvorlig kriminalitet. – Regjeringen er bekymret for at ungdom i enkelte miljøer begår stadig mer kriminalitet. Vi vil derfor forebygge og bekjempe ungdomskriminaliteten, slik at vi kan hindre at dagens ungdomsvold blir morgendagens gjengkriminalitet. Nå foreslår vi å bevilge 20 millioner kroner til politi, kriminalomsorgen og konfliktrådene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. #rnb2021

Økt tilskudd til Redningsselskapet – Regjeringen foreslår at Redningsselskapet bevilges et engangstilskudd på 3 millioner kroner for å opprettholde den viktige beredskapen gjennom sommeren 2021, sier Monica Mæland. Regjeringen styrket også i 2020 Redningsselskapet med et tilskudd på 3 millioner kroner på tilsvarende grunnlag, samt et tilskudd på 15 millioner kroner for å styrke beredskapen i nord gjennom å sette inn en redningsskøyte i Vardø👏🏼 #rnb2021 Les mer👉🏼https://www.regjeringen.no/id2847980/ Foto: Redningsselskapet

Nærings&fiskeridep
2021-05-11 14:24:51

For å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord foreslår regjeringen midler til et nytt fond med statlig og privat kapital. #rnb2021 https://t.co/FCrGYqcYfn

Nærings&fiskeridep
2021-05-11 14:24:26

For å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer i nord foreslår regjeringen midler til et nytt fond med statlig og privat kapital. #rnb2021 https://t.co/FCrGYqcYfn

Olje- og energidep
2021-05-11 13:48:52

Regjeringa vil gi 100 millionar kr💰til forskingssenter og infrastruktur på hydrogen i #rnb2021. Les meir👇https://t.co/mLeVzydOUR

Olje- og energidep
2021-05-11 13:47:38

Regjeringa vil styrke bemanninga i @NVE og føreslår 4 millionar kr💰 i #rnb2021. Les meir👇https://t.co/S4S7pA42Lc

Olje- og energidep
2021-05-11 13:46:23

Regjeringa forventar 154 milliardar kr. i statlege inntekter frå petroleumsverksemda i 2021💰. Det er 55 milliardar kr. høgare enn i statsbudsjettet 2021. Les meir👇#rnb2021 https://t.co/UuNuX8d476

Klima- og miljødep
2021-05-11 13:30:01

Regjeringa vil styrke innsatsen mot #skrantesjuke. Brukar 2 mnok ekstra i #rnb2021 etter smitteutbrot på Hardangervidda i 2020. -For å avgrense smitten og hindre vidare spreiing, må fleire omfattande tiltak bli sett i verk raskt, seier KLDmin @Rotevatn https://t.co/AURcGaWs1A

Nærings&fiskeridep
2021-05-11 13:15:15

– Usikkerheten er fortsatt stor, og de små og store jobbskapere våre trenger forutsigbarhet, sier næringsminister @IselinNybo #rnb2021 https://t.co/dRbKJbBHKv

Regjeringa vil gi 200 millionar kr. til tiltak retta mot 🍀grøn omstilling i #rnb2021. Det inkluderer ei dobla satsing på hydrogen til forskingssenter og infrastruktur og grøn plattform. Les meir👇 ☑️Hydrogen: regjeringen.no/no/id2848608/ ☑️Grøn plattform: regjeringen.no/id2848619/

Venstre
2021-05-11 12:21:57

RT @kldep: Regjeringa sikrar fullføring av dei arkeologiske utgravingane av #Gjelldestadskipet. Foreslår å løyve 6,7 mnok i #rnb2021.-Utgravinga er ei sjeldan historisk hending det er knytt stor merksemd til både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, seier @Rotevatn https://t.co/3h5SieRrut

Regjeringen foreslår å forsterke innsatsen for at sårbare grupper kommer best mulig ut av pandemien. - Vold og overgrep er alvorlig kriminalitet og utgjør et omfattende samfunns- og folkehelseproblem. Regjeringen foreslår derfor å styrke justissektoren med 32 millioner kroner, blant annet for å styrke politiets arbeid med å bekjempe vold og overgrep, sier Monica Mæland Les mer: https://www.regjeringen.no/id2848232/ #rnb2021

Klima- og miljødep
2021-05-11 12:00:15

Regjeringa sikrar fullføring av dei arkeologiske utgravingane av #Gjelldestadskipet. Foreslår å løyve 6,7 mnok i #rnb2021.-Utgravinga er ei sjeldan historisk hending det er knytt stor merksemd til både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, seier @Rotevatn https://t.co/3h5SieRrut

Revidert nasjonalbudsjett 2021 ble presentert i dag. Her er nøkkeltall som gjelder transport - #rnb2021. Du finner mer informasjon i våre pressemeldinger: http://bit.ly/rnb2021-sd

Samferdselsdep
2021-05-11 11:36:24

Regjeringen gir klarsignal til bygging av ny lufthavn ved Mo i Rana - #rnb2021: https://t.co/onXSPAUdMy

Samferdselsdep
2021-05-11 11:34:05

I #rnb2021 foreslår regjeringa å legge til ytterlegare 102 mill kr til å dekke eventuelle tap for Torp og Haugesund lufthamner. - Desse lufthamnene er viktige regionale knutepunkt og arbeidsplassar for mange menneske, seier @KAHareide : https://t.co/lnpYwuWkpj

Samferdselsdep
2021-05-11 11:30:43

Regjeringa foreslår ei auka løyving på om lag 1,5 milliardar kroner til fylkeskommunane, som ein kompesasjon for tapte inntekter frå kollektivtrafikken - #rnb2021: https://t.co/4pxiyrj1jn

Laster...
Laster...