Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Regjeringa vil styrke innsatsen mot #skrantesjuke. Brukar 2 mnok ekstra i #rnb2021 etter smitteutbrot på Hardangervidda i 2020. -For å avgrense smitten og hindre vidare spreiing, må fleire omfattande tiltak bli sett i verk raskt, seier KLDmin @Rotevatn https://t.co/AURcGaWs1A

Emneknagger:

Postet:
2021-05-11 13:30:01

Delt innhold:
Regjeringa vil styrkje innsatsen mot skrantesjuke
Regjeringa foreslår å flytte 2 millionar kroner i budsjettet for 2021 til arbeidet med skrantesjuke. Det er behov for ein styrkt innsats som følgje av eit nytt smitteutbrot på Hardangervidda som blei oppdaga i 2020.