Beta
Søket ga 431 treff.

CO2-utslipp fra søpla til Londons innbyggere skal fanges og lagres på bunnen av Nordsjøen. Avfallshåndteringsselskapet Cory vil lagre 1,5 millioner tonn CO2 årlig. Det er den største avtalen som transport- og lagerdelen av Langskip, Northern Lights, har inngått👏 Det ble kjent på en rundbordskonferanse statsminister Jonas Gahr Støre deltok på i London i forrige uke 👇

Her finn du Olje- og energidepartementet sine pressemeldingar i samband med revidert nasjonalbudsjett. I år blir revidert nasjonalbudsjett lagt fram på same dag som nynorskdagen, og difor er alle pressemeldingane våre om det reviderte budsjettet på nynorsk🥳 God lesnad! #RNB2022

Etter innspill fra nettselskaper og organisasjoner har regjeringen besluttet hvordan den nye nettleiemodellen skal innrettes; en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 % av inntektene til nettselskapene🔦🔌

Fin dag offshore 🚁- takk til alle som jobber på Edvard Grieg plattformen og til operatør Lundin Energy Norway for spennende tur. \n\nSiden oppstart i 2015 har feltet skapt store verdier, og når planlagt elektrifisering er på plass vil CO2-utslipp fra området kunne reduseres til under 1 kilo per produserte fat.

Notodden er en kraftkommune med stolte tradisjoner som har bidratt til å utvikle det lokale næringslivet i over 100 år💦 Som f. eks leverandørbedriftene hos Telemark Teknologipark som leverer undervannsteknologi til olje- og gassfelt. Notodden tiltrekker seg også nye energinæringer, som Nel som planlegger et testsenter for hydrogen. Olje- og energiminister Terje Aasland fikk mange gode innspill fra kommunen og energibransjen under sitt besøk til Notodden kommune i dag🛠

Notodden er en kraftkommune med stolte tradisjoner som har bidratt til å utvikle det lokale næringslivet i over 100 år💦 Som f. eks leverandørbedriftene hos Telemark Teknologipark som leverer undervannsteknologi til olje- og gassfelt. Notodden tiltrekker seg også nye energinæringer, som Nel som planlegger et testsenter for hydrogen. Olje- og energiminister Terje Aasland fikk mange gode innspill fra kommunen og energibransjen under sitt besøk til Notodden kommune i dag🛠

Regjeringen har store ambisjoner om å gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, og olje- og gassnæringen i nord er helt sentral i å utvikle nye industriarbeidsplasser ⚒ Det var budskapet til olje- og energiminister Terje Aasland da han gjestet Hammerfest i går og i dag for å delta på Barentshavkonferansen - Barents Sea Conference & Expo og møtte en rekke leverandørbedrifter hos Polarbase 🙌

Energikommisjonen er i gang med arbeidet sitt, og ønsker innspel frå organisasjonar og sammenslutninger som har synspunkt på framtida for det norske energisystemet💡 No inviterer dei til digitalt innspelsmøte 10. mai. Les meir⬇️

Stortinget har no vedteke å forlenge ordninga med straumstøtte til hushalda til mars 2023💡 \n\n🔌Les meir om korleis ordninga vil fungere det neste året: \nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/energi/regjeringens-stromtiltak/id2900232/

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde i dag gleden av å åpne Nel Hydrogen sin nye elektrolysrørfabrikk på Herøya. Elektrolysører brukes til å produsere 🍀grønt hydrogen fra vann ved bruk av elektrisitet🌊 Det vil det bli behov for i et voksende hydrogenmarked med en energibærer som kan bidra til å redusere utslipp i særlig industri- og transportsektoren ⚒🛳

Energistudenter vil bidra til det grønne skiftet

Regjeringa har lagt fram ein tilleggsmelding som viser planane for arbeid, omstilling og trygd i energibransjen i ei uroleg tid🔌🛠 \n\nNoreg skal framleis vera førstevalet i industrien og trygga viktige jobbar som hos Rosenberg Worley As Terje Aasland besøkte i Stavanger denne veka. Les meir: regjeringen.no/no/id2908251/

Regjeringen vil gjøre det enklere og billigere for kraftselskapene å tilby fastprisavtaler til forbrukerne, bl.a. ved endringer av grunnrenteskatten🔌💡 Det skal sørge for at prisene på fastprisavtaler for strøm blir lavere enn i dag.\n\nOlje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum annonserte nyheten under et besøk til Vamma kraftverk i Skiptvet i dag. Les mer: regjeringen.no/no/id2907511/

Olje- og energidepartementet (Norge) tilbyr to letetillatelser for CO2-lagring på norsk sokkel; en i Nordsjøen og en i Barentshavet⬇️

Oljedirektoratet har i 50 år jobba for at petroleumsressursane på sokkelen skal forvaltast sikkert og lønnsamt, og at verdiane skal komma det norske samfunnet til gode. No ser dei òg på moglegheiter som finst i dei rike mineralførekomstane på og i havbotnen. Dette fekk olje- og energiminister Terje Aasland sjå med eigne auge då han avla dei tilsette i OD eit besøk i Stavanger i dag.🙌 ⚙️

Hva føler energimontør Terje Aasland når han ser en kraftmast?🔩🤔 Bli bedre kjent med vår nye olje- og energiminister ⬇️

Olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mottok i dag Gjerdrumutvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred i Norge.\n\nOlje- og energidepartementet vil nå sende utredningen på offentlig høring, for å få et best mulig grunnlag for videre oppfølging: http://regjeringen.no/no/id2905856/\n\nLes mer om Gjerdrumutvalgets arbeid og hva utvalget foreslår må gjøres for å bedre håndteringen av kvikkleirerisiko: https://nettsteder.regjeringen.no/gjerdrumutvalget/

Olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mottar Gjerdrumutvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred.\n\nSendingen kan også sees her: https://www.regjeringen.no/no/id2905405/

Olje- og energiminister Terje Aasland deltok i dag på sitt første ministermøte i International Energy Agency (IEA) i Paris hvor statsråden var tydelig på at Norge vil bidra til Europas energisikkerhet⬇️

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag til utlysning av konsesjonsrunden TFO 2022 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) på offentlig høring - med frist 28. april⬇️

Laster...
Laster...