Beta
Søket ga 522 treff.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fått i oppdrag frå Olje- og energidepartementet å identifisere nye område for fornybar energiproduksjon til havs. Tysdag 25. april presenterer NVE arbeidet sitt for olje- og energiministeren på eit pressemøte i Oslo.\n\nOppdraget med å identifisere nye område for havvind er gjennomført av NVE i samråd med fleire andre direktorat. Fleire av desse kjem til å vere til stades på pressemøtet og vil vere tilgjengelege for intervju. Det er Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Forsvarsbygg.\n\nPressemøtet kan også sjåast her: https://www.regjeringen.no/no/id2972104/

Regjeringen arrangerer havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet. Konferansen slutter ca. kl. 12.15.

– Bærekraft er viktig. I alle vurderinger jeg tar som olje- og energiminister, må jeg tenke igjennom hvordan vi kan ivareta både klima og miljø, økonomi og sosiale forhold på en god måte, samtidig som vi sikrer at vi får nok strøm i kontakten. Det er ikke alltid lett, men det er den viktigste oppgaven jeg gjør, sa olje- og energiminister Terje Aasland da han snakket med 9. klasse på Menstad ungdomsskole i Skien kommune om bærekraftig utvikling.

Fungerende oljedirektør Torgeir Stordal ble i statsråd i dag utnevnt til ny direktør for Oljedirektoratet. Han har vært konstituert i stillingen siden juni 2022.

– Å lede Norge gjennom det grønne skiftet, er en av våre viktigste oppgaver som regjering. For å utvikle Norge videre, er svaret på nesten alle spørsmål at vi trenger mer kraft. Derfor er dagen i dag en milepæl, sa statsminister Jonas Gahr Støre, da han lyste ut de første områdene for havvind i Norge sammen med olje- og energiminister Terje Aasland onsdag.\n \nDet er områdene de to områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord som nå lyses ut for å bygge ut havvind. Områdene kan bidra med 3 Gigawatt, som vil tilsvarer kraftforbruket til i underkant av 1 million...

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse der dei vil presentere utlysinga av dei første områda for fornybar energiproduksjon til havs i Noreg.

Olje- og energidepartementet (Norge) skal samarbeide med LO og NHO om tiltak, mobilisering og nye grep som sikrer tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser for næringsliv og forbrukere i Norge mot 2030⚡️🛠️👏 #kraftløftet\nLes mer: https://www.regjeringen.no/no/id2967860/

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt i dag en redegjørelse for Stortinget om regjeringens oppfølging av Fosen-saken. \n\n— Regjeringens budskap er tydelig og klart: Vi skal følge opp Høyesteretts dom slik at rettighetene til reindriftssamene på Fosen blir ivaretatt.\n\nLes redegjørelsen✍️ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/l/id2966316/

Gratulerer med kvinnedagen! Energibransjen har en del å gå på når det gjelder likestilling, og kvinneandelen i olje- og gassnæringen har i flere år ligget på rundt 20 %. \n\nLiv Sølvberg er plattformsjef på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, og håper flere kvinner vil vurdere å jobbe offshore 💪 Nylig tok hun i mot olje- og energiminister Terje Aasland under åpningen av feltets andre byggetrinn.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: OED.

Har du spørsmål om strøm? Tirsdag 16.20 svarer statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland direkte på Facebook og regjeringen.no. \n\nSpørsmålene kan stilles på OEDs Facebook-side og på SMKs Facebook-side.\n\nVi oppfordrer til en saklig og høflig tone i kommentarfeltet. Seriøse spørsmål vil bli besvart. Vi fjerner støtende og upassende kommentarer i tråd med våre retningslinjer.\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sporsmal-og-svar-med-jonas-gahr-store-og-terje-aasland/id2963938/

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse om straum onsdag 15. februar kl. 18.30.

Norges største industriprosjekt i nyere tid komplett!🙌\n\nI dag åpnet olje- og energiminister Terje Aasland det andre byggetrinnet av Johan Sverdrup-feltets som kom i produksjon i desember. Nå kommer 1/3 av oljen fra norsk sokkel fra feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen, og det i en tid hvor Europa trenger mer energi. Les mer: regjeringen.no/id2962922/

Gratulerer til Anne Sagstuen Nysæther som er kåret til «Årets kraftkvinne» for 2022 🎉 Nysæther er til daglig direktør for divisjon Nettstrategi i Elvia, og olje- og energiminister Terje Aasland delte ut ut prisen i går kveld. \n\nKraftkvinnene er et nettverk for alle kvinner i fornybarnæringen, og den årlige prisen deles ut for for å fremme og synliggjøre de dyktige kvinnene i fornybarnæringen 👏

Olje- og energidepartementet (Norge)'s cover photo
Olje- og energidepartementet (Norge)'s cover photo

Det er behov for eit taktskifte i energipolitikken, meiner Energikommisjonen som i dag leverte rapporten sin til olje- og energiminister Terje Aasland. \n\nEi hovudoppgåve for kommisjonen har vore å vurdera kva som er dei grunnleggjande dilemma i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og korleis ulike politiske val kan påverke den langsiktige utviklinga i norsk kraftforsyning. \n\nRapporten vil no sendes på offentleg høyring, for å få eit best mogleg grunnlag for vidare oppfølging. Høyringsfristen er 2. mai⬇️

Norge trenger mer kraft. Ny kraftproduksjon er viktig for å nå energimålene. Vel så viktig er det å oppgradere eksisterende verk. NTE sitt kraftverk i Nedre Fiskumfoss er et eksempel på denne viktige jobben.\n\nI morgen, onsdag 1. februar, legger Energikommisjonen frem sin rapport for hvordan Norge skal få mer kraft. Pressekonferansen kan du følge her fra klokken 10:00: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-energikommisjonen-legg-fram-sin-rapport/id2960222/

Regjeringen foreslår en justering i strømstønadsordningen som åpner for at nettkunder som har en fritidsbolig som sin eneste bolig nå kan bli omfattet av ordningen. Forslaget vil ha tilbakevirkende kraft for nettkundene som falt ut av ordningen i høst.

2022 ble en ordentlig prosjektboom for nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel 🙌Det er tatt beslutninger fra selskapene på 13 nye utbygginger og investeringer på nærmere 300 milliarder kroner💰 Dette vil trygge energisikkerheten til Europa fremover og gi store skatteinntekter og arbeidsplasser i Norge. Les mer: https://www.regjeringen.no/id2952871/

Laster...
Laster...