Beta
Søket ga 493 treff.

Verden står i en energikrise, og dette var naturlig nok temaet i dag på årets høstkonferanse i regi av Equinor og Olje- og energidepartementet (Norge) på Det Norske Teatret i Oslo. Norge spiller nå en nøkkelrolle i å forsyne Europa med stabile gassforsyninger. \n\nIEA-sjef Fatih Birol stilte i tradisjonen tro på konferansen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland for å diskutere hvordan verden kan sikre rimelig energi og redusere utslippene i den energiomstillingen verden står i.

Hvilke spørsmål ville du spurt hvis du fikk besøk av olje- og energiministeren på skolen? 🤔 \n\nTerje Aasland ser frem til å besøke Atlanten videregående skole i Kristiansund Kommune på torsdag for å fortelle om sin vei til å bli olje- og energiminister, snakke om norsk energipolitikk og motta spørsmål fra elevene 👋

Sannsynligheten for en anstrengt kraftsituasjon og rasjonering i Sør-Norge gjennom den kommende vinteren er redusert ⚡️ \n\nÅrsaken er mye nedbør de siste ukene, lav kraftproduksjon, redusert forbruk og tilstrekkelig import. \n\n— Regjeringen har jobbet med å forbedre forsyningssikkerheten vår siden før sommeren. Tiltakene vi satte i verk har gitt effekt. Tilsigene har blitt spart i magasinene, og vi har større reserver når vi nå går inn i vinteren. Det er svært gledelig at Statnett nå kan justere vurderingen av energisituasjonen fra stramt nivå til normalt nivå, sier olje- og energiminister Terje Aasland ⬇️

Equinor vil forlenge levetida til Aasta Hansteen-feltet 👏\n\nI dag leverte operatøren og partnarane plan for utbygging og drift (PUD) av Irpa-prosjektet i Norskehavet til olje- og energiminister Terje Aasland. \n\nDei vil investere 14,8 milliardar kroner💰 i ei innretning på havbotnen som skal knytast opp til Aasta Hansteen-plattforma, med planlagd produksjonsstart i 2026. Det betyr fleire arbeidsplassar, store verdiar til fellesskapet og framleis trygg og stabil gassproduksjon til Europa 🛢

Gratulerer til Jan Erik Lie frå Aker BP ASA som vinnaren av OG21 Technology-prisen 2021! Prisen blir delt ut årleg til eldsjeler som har vore avgjerande for at ny teknologi har blitt teken i bruk på norsk sokkel mykje raskare enn det som er vanleg. \n\nOlje- og energiminister Terje Aasland delte ut på prisen på OG21-forum hos Norges forskningsråd på Lysaker i går. Årets forum handla om korleis petroleumsnæringa kan bidra med ny kunnskap og teknologi for å auka forsyningstryggleik, redusera klimagassutslepp og skapa verdiar for selskap og samfunnet.\n\n📃Les innlegget statsråden heldt her: https://www.regjeringen.no/no/id2947432/

Mariafeltet skal utvides! Endret plan for utbygging og drift for fase 2, liggende på Haltenbanken i Norskehavet, ble i dag levert fra operatøren Wintershall Dea, med rettighetshavere Petoro og Sval Energi, til olje- og energiminister Terje Aasland.\n\n— Jeg er glad for å se at selskapenes arbeid med å øke produksjonen fra Mariafeltet nå konkretiserer seg i en endret plan for utbygging og drift. Videreutviklingen av Mariafeltet bidrar til økning i ressurser og å utnytte etablert infrastruktur som er viktig for petroleumsindustrien i Midt-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.\n\nMaria Fase 2 vil øke feltets reserver med 22 millioner fat oljeekvivalenter....

— Utsira imponerer meg! Det er fint å se et lokalsamfunn som er på full fart inn i fremtiden og som både ser og vil utnytte de store mulighetene det norske havvindeventyret bringer med seg. \nTil tross for å være Norges minste kommune, har Utsira store ambisjoner. De er et godt og spennende eksempel på et samfunn som vil ha grønn vekst og industrielle muligheter, sier olje- og energiminister Terje Aasland.\n\nRegjeringen har en storstilt satsing på #havvind. Ambisjonen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. Vi vil...

I dag har olje- og energiminister Terje Aasland hatt gleden av å åpne nye Dalsfos kraftverk, hjemme i #Telemark!\n\n- Dette er det jeg kaller en drømmedag, sier olje- og energiministeren. \n\nSkagerak Energi har investert 140 millioner i en helt ny kraftstasjon, som offisielt ble åpnet i dag. Nye Dalsfos vil produsere strøm tilvarende forbruket til 1900 husstander årlig, og gir nye arbeidsplasser, ny industri og kutter klimautslipp.

Olje- og energidepartementet utlyser et område i Nordsjøen for søknader knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Søknadsfristen er satt til 3. januar 2023 klokken 12:00.

EU og Norge har felles ambisjoner på fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) som en av løsningene for å nå klimamålene. \n\nTorsdag 27. oktober fikk Norge besøk av EUs energikommissær, Kadri Simson, og dagen ble startet med møte hos statsminister Jonas Gahr Støre og deltagelse på den årlige konferansen #CCUSForum. \n\nDet var en stor glede for olje- og energiminister Terje Aasland å vise EU-kommissæren Langskip-prosjektet og få en orientering av Norcem og Hafslund Oslo Celsio om CO2-fangstprosjektene hos sistnevnte på Klemetsrud. \n\n📷= OED & Marius Gulliksrud

Utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden bli en ny og viktig næring for Norge, som samtidig kan bidra til å sikre den globale tilgangen på viktige metaller. Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med frist 27. januar⬇️

Norge er nå en viktig energileverandør til Europa, men for at vi skal kunne sikre kraftforsyningen og nå klimamålene, kan vi ikke være en øy for oss selv. Vi må finne løsningene på tvers av landegrenser. \n\nNorge er et foregangsland på fangst og lagring av karbon (CCS), og dette vekker stor internasjonal interesse. \n\nTorsdag 27. oktober kommer EUs energikommisær, Kadri Simson, til Norge og deltar blant annet på CCUS-konferansen. Der møtes industri, akademia og andre interessenter møtes for å diskutere løsninger og europeisk samarbeid for CCS. \n\nhttps://www.regjeringen.no/id2936152/

Gratulerer til Sogn og Fjordane Energi med Lutelandet vindkraftverk!💨 Det nye kraftverket i Fjaler kommune vart formelt opna av olje- og energiminister Terje Aasland denne veka, og statsråden var også oppe på toppen av ein av dei ni vindturbinane. Vindkraftverket vil produsere straum til 9000 husstandar i året og gir mogleigheiter for nye industriarbeidsplassar i Vestland fylkeskommune ⚡️\n\nRegjeringa ønskjer raskare utbygging av prosjekt innan fornybar energi, og har i statsbudsjettet for 2023 foreslått å auke løyvingane til energistyresmaktene med 165 millionar kroner. Satsinga skal blant anna bidra til meir effektiv konsesjonsbehandling, slik at prosjekt kan realiserast raskare: https://www.regjeringen.no/id2932290/

Norge er vertskap for EUs årlige CCUS-konferanse «CCUS Forum» som finner sted i Oslo 27. – 28. oktober! Konferansen vil samle en rekke representanter for å diskutere problemstillinger knyttet til karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) mot 2050.\n\nEUs kommissær for energi Kadri Simson kommer til Oslo for å åpne konferansen sammen med olje- og energiminister Terje Aasland 🇪🇺🇳🇴\n\nMer om program og påmelding⬇️

Energi- og petroleumspolitikken skal bidra til arbeidsplasser, økt eksport fra norsk industri, kutt i utslipp og trygging av husholdningers økonomi med en fortsatt raus strømstøtte ut 2023⚡️\n\n📃Les alle pressemeldingene til Olje- og energidepartementet for #statsbudsjettet her: \nhttps://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/statsbudsjettet-2023-dokumenter-og-pressemeldinger/id2928119/?expand=oed

Olje- og energiminister Terje Aasland møtte i dag de ansatte i Gassco på Karmøy, og besøkte prosessanlegget på Kårstø, der Heimevernet nå er utplassert.\n\nGassco jobber med sikker transport av naturgass fra norsk sokkel, og statsråden fikk i dag en grundig orientering om hvordan sikkerheten blir ivaretatt.\n\n— Dere gjør en fantastisk viktig jobb. Dere drifter et infrastruktursystem som er viktig for energisikkerheten i Europa, og jeg setter stor pris på den dedikerte jobben dere gjør 👏

Regjeringen har i dag lagt frem #statsbudsjettet for 2023. Et av forslagene er å forlenge strømstøtten til husholdninger og borettslag ut 2023 ⚡️

Frå 1. november innførast nye og strengare reglar for marknadsføring av straumavtalar, samt nye krav til opplysningar som forbrukarane skal få på straumfakturaen. Endringane skal gjere det enklare for forbrukarane å orientere seg i straummarknaden🔌

Olje- og energidepartementet har i dag foreslått for Stortinget at kompensasjonsnivået i strømstøtteordningen til husholdninger økes fra 80 prosent til 90 prosent for også september ⚡️

Regjeringen har besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel.

Laster...
Laster...