Beta
Søket ga 393 treff.

Olje- og energiminister Tina Bru er i Brussel denne uken, blant annet for å møte energikommisær Kadri Simson, og for å delta på den femte EU-Norge energikonferansen 🇪🇺🇳🇴 Du kan følge strømmingen av energikonferansen i morgen kl. 11:30-13:30 her: https://webcast.ec.europa.eu/5th-eu-norway-energy-conference

Olje- og energiminister Tina Brumottok i dag rapporten om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum fra det eksterne ekspertutvalget. ☑️Rapporten kan leses her: regjeringen.no/no/id2872948/ ☑️Statsrådens innlegg her: egjeringen.no/no/id2873082/

Olje- og energiminister Tina Bru mottar onsdag 29. september første del av Gjerdrumutvalgets rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Overleveringen finner sted i Gjerdrum og kan også følges direkte her: regjeringen.no/no/id2872401/ Rapporten legges ut på regjeringen.no og på Gjerdrumutvalgets nettside kl 12:00: nettsteder.regjeringen.no/gjerdrumutvalget/

‼📃Presseinvitasjon: Gjerdrumutvalget legger frem første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum i fjor. Olje- og energiminister Tina Bru vil motta rapporten på Gjerdrum kulturhus 29. september og kan følges digitalt her:

«En høst med lite nedbør og tidlig frost vil derimot kunne gi svært høye priser til vinteren. Situasjonen er en påminnelse om at kraftsystemet vårt er værbasert.» Direktør i NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat, Kjetil Lund, skriver i Aftenposten om hvorfor strømprisene svinger.

Noregs nest største gassfelt, Ormen Lange, vil auke utvinninga. I dag leverte rettshavarane - Norske Shell, Equinor, Vår Energi, INEOS og Petoro endra plan for utbygging og drift (PUD) til olje- og energiminister Tina Bru. Les meir:

Norge arrangerer et seminar om CCS, og en konferanse om Europas grønne giv og 'Fit for 55'-pakken i Brussel 30. september og 1. oktober. Tina Bru vil være tilstede på begge. Les mer om program og påmelding her⬇🇳🇴🇪🇺

Olje- og energidepartementet (Norge) sitt framsidebilete

Olje- og energidepartementet har fastsatt programmet for konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på havbunnen. Les mer⬇

Olje- og energidepartementet utlyser to områder for søknader knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Det ene er i Nordsjøen, det andre i Barentshavet. Søknadsfristen er 9. desember⬇

I dag fikk Tina Bru snakke med petrolumsstudenter på Universitetet i Stavanger. Studentene kommer til å spille en viktig rolle i fremtidens energisamfunn, også med tanke på grønn omstilling. Takk for et flott besøk, gode samtaler og en spennende omvisning!

I dag fikk Tina Bru gleden av å bruke et robotisert Star Wars-sverd til å åpne Startuplab Energy i Forskningsparken i Oslo. Nettverket skal hjelpe energirelaterte tidligfaseselskaper med å få teknologier og løsninger ut i markedet raskere. Det ultimate målet er å få ned klimagassutslippene. Takk til STARTUPLAB for en spennende dag!

Olje- og energidepartementet (Norge) sitt framsidebilete

I går hadde olje- og energiminister Tina Bru eit digitalt møte med den amerikanske energiministeren Secretary Jennifer Granholm sammen med næringsminister Iselin Nybø. Temaet var bilateralt samarbeid i energisektoren og industrielle moglegheiter for energibransjen i overgangen til lågutsleppssamfunnet 🇳🇴🇺🇸 Les meir⬇

Regjeringen vil endre petroleumsskatten fra 2022. Formålet er å sørge for at lønnsom leteaktivitet, lønnsomme investeringer og driftstiltak på norsk sokkel blir gjennomført av oljeselskapene, og at forventet ulønnsomme tiltak ikke gjennomføres i fremtiden. 📃Les mer: regjeringen.no/id2869684/

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) inviterer til pressekonferanse. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) vil også være til stede.

Trøndelag er Norges hovedsete for kraftteknologi! I løpet av et hektisk døgn på reise nord og sør i fylket har olje- og energiminister Tina Bru: 💦 Vært på omvisning i TrønderEnergis nylig opprustede Brattset vannkraftverk 💨 Åpnet Europas mest moderne driftssentral på Berkåk i Rennebu, hvor TrønderEnergi overvåker all sin kraftproduksjon fra vann og vind ☀️ Besøkt bonden Lars Hoem som, med støtte fra EU og TrønderEnergi, driver helt avkoblet det offentlige strømnettet med egenprodusert strøm fra sol og vind ⛴ Sett produksjon av batterier i verdensklasse, blant annet til elferger, hos Siemens, og fått en transport-robot oppkalt etter seg...

Er du utdanna økonom og vil jobbe med norsk energipolitikk? I Energi- og vannressursavdelinga - Seksjon for nett, energibruk og marknad (NEM) - har vi ledig to faste stillingar. Søknadsfrist er 29. august.

20 arrangementer om olje, klima, elektrifisering, havvind og grønn omstilling 🥳🛠🍀 Takk for i år, Arendalsuka!

Bilete frå innlegget til Olje- og energidepartementet (Norge)
Laster...
Laster...