Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2019-06-14 21:23:29

Disse hetserne som truer demokratiet og tydeligvis vil bestemme over voksne kvinner hva de skal ha på seg. Ett råd fra meg: kjøp dere et digert speil. Der står nemlig den som sprer hat og ondsinnede usannheter og som i tillegg gjør akkurat det dere beskylder andre for. og,- dere kommer ikke til å vinne, for det kommer vi som står for frihet og likestilling å gjøre og jeg er så glad for å ha Marian Hussein på det laget.

Karin Andersen
2019-06-11 12:50:39

Denne saken behandles i Stortinget i dag. Regjeringspartiene vil ikke være med å si at sterke staten må ta ansvaret for at et menneske som er satt under vergemål ikke skal risikere å sitte igjen med stort tap hvis vergen svindler dem. Dårlige unnskyldninger om at det er så innmari vanskelig, forsikringsordninger og erstatningsrett. Det får bli en sak mellom staten og vergen. Alt annet er urimelig og blodig urettferdig og fullstendig urimelig når en vet at dette handler om mennesker som er maktesløse i dette systemet. SV - Sosialistisk Venstreparti NFU Trondheim Jens Petter Gitlesen NRK Nyheter https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-361s/?all=true

Karin Andersen
2019-06-04 07:35:46
Frp vedtar nye bompengeprosjekter og gråter krokodilletårer

De siste ukene har det vært bompengebråk og Fremskrittspartiet løper rundt og later som om de ikke har ansvaret sjøl. Men det har de. …

Karin Andersen
2019-06-03 19:58:50

Denne står i GD i dag, men ikke link jeg kan legge ut. Derfor la jeg den på bloggen min. Frp har stemt for og har ansvaret for alle bompengene, for de enorme skattekuttene til de aller rikeste og for de usosiale kuttene til vanskeligstilte, sjuke og arbeidsløse. Nå er de misfornøyd med regjeringen og det er jeg helt enig med dem i. Bytt dem ut. SV - Sosialistisk Venstreparti https://www.gd.no/debatt/leserinnlegg/sosialistisk-venstreparti/frp-vedtar-nye-bompengeprosjekter-og-grater-krokodilletarer/o/5-18-909488?fbclid=IwAR2hYDEZvnpJr210dgkiG2hEQF0xRc_tJfdcDzd3mYrfqT2WY1O9AGW7eL0

Karin Andersen
2019-06-01 07:33:46

De usosiale og skadelige innstrammingene i AAP må reverseres så raskt som mulig. Og det kan gjøres samtidig som NAV både følger opp folk raskere, at det gis mer kvalitet i oppfølgingen, bedre helsehjelp og at en bruker mer kvalifisering i attføringene slik en gjorde før. Å hive folk ut av ordningen før de er klare for arbeid eller uføretrygd gir ikke mening, hvis en da ikke går rundt og tror at folk «vil» ha det så vanskelig. Det er ganske fantasifullt, for å si det pent. SV - Sosialistisk Venstreparti Elisabeth Thoresen

Karin Andersen
2019-05-30 10:42:48

Les hva kloke Bjørnar Tollan Jordet skriver. «En måte å bli satt i bås på gjennom bruk av stigmatiserende ord. Vi finner stadig opp nye ord for å peke på at noen er annerledes, ikke helt så velfungerende eller gode som resten. Selve ordbruken og språket vårt gjør at vi bygger murer, skaper skiller og holder folk på en armlengdes avstand. Hvordan kan vi skape et fellesskap av slikt? Den store kampen mot ekstremisme vil aldri vinnes med mindre vi evner å bygge ned det som skiller oss. Motsetningene i samfunnet øker i takt med at forskjellene blir større. Det...

Karin Andersen
2019-05-26 12:04:30

Jeg bare elsker når tømmer fraktes på tog. « for tømmeret er en del av den store våren i verden,- det kommer fra kilder ødeleggeren ennå ikke har nådd» . Rolf Jacobsens dikt Tømmer.

Karin Andersen
2019-05-22 19:49:47

I dag har de som er rammet av regjeringens kut i AAP ordningen demonstrert. Verken i dag eller da det var høring på saken ville FRP Hæhre på de som er rammet. De nektet dem å komme, men tobakksindustrien vil de høre på. For en gjeng. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2019-05-19 18:57:24

Fakta dessverre. Barn og unge krever med rette handling og gjør vi det ikke blir det virkelig ille for dem. ingen generasjon har ett til å ødelegge framtida for kommende generasjoner. Stopp klimautslipp og ødelegging av natur. Bruk penger på å få fram nye fornybare arbeidsplasser og slutt å sponse oljeleting. SV - Sosialistisk Venstreparti Haltbrekken på Tinget WWF WWF Verdens naturfond Naturvernforbundet Natur og Ungdom Miljøagentene Besteforeldrenes klimaaksjon

Karin Andersen
2019-05-16 16:51:18

Slik kan det altså gjøres. Flere faste hele stillinger, god omsorg for eldre, mindre sjukefravær, fagfolk kommer tilbake. Ja det mangler fagfolk, men en kan få flere tilbake hvis en gjør det mulig for folk å gjøre jobben faglig godt og slippe å slite seg helt ut. Færre vikarer og faste ansatte er gull for den som må ha hjelp. Nye ansikter hver dag er utrygghet og dårlig hjelp SV - Sosialistisk Venstreparti Sheida Sangtarash Solfrid Lerbrekk Norsk Sykepleierforbund Fagforbundet

Karin Andersen
2019-05-15 20:19:42
Kommunene skal være for de mange, ikke for de få 

I kommuneopplegget for 2020 svikter regjeringen både skolebarna og de eldre.

Karin Andersen
2019-05-14 12:23:10

om igjen og omigjen viser Regjeringen at de ikke bryr seg om de problemene folk med dårlig råd og dårlig helse har. Flere tusen mister bostøtta og ingen alarm går i regjeringen. Å kunne bo trygt i hjemmet sitt er så viktig og det er blitt så dyrt å bo. Bostøtta må opp nå og flere må få, ikke færre. SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2019-05-11 19:07:42
SV-Karin: – Regjeringens bostøtte-økning er bare småpenger

Regjeringen øker bostøtten med 66 millioner kroner i budsjettet. Småpenger, sier Karin Andersen i SV.

Karin Andersen
2019-05-11 07:49:17

Ntb melder at bostøtten økes med 66 mill i revidert. Vel;- Bostøtten må gis et sikkelig løft slik SV foreslår. Småpenger hjelper lite når 35 000 færre får bostøtte enn før og det har blitt så mye dyrere å bo de siste åra. Det henger ikke på greip at staten bruker mye mindre på bostøtte nå enn før, når de fattigste sakker akterut i inntekt og boutgiftene stiger så mye. De som får bostøtte har i snitt 131 000 som husholdningsinntekt og boutgiftene tar nesten hele inntekten. Nye uføre får for eksempel ikke bostøtte og mange syke og trygdede har...

Karin Andersen
2019-05-10 15:25:24

Regjeringen har kastet folk ut i fattigdom og skjøvet regninga over på kommunene. Nå kommer de med småpenger til kommunene og Nav og later som om det er nok for å bøte på uretten mot de som er rammet. 15 mill til saksbehandling og flere ansatte er ikke i nærheten av å rekke til å hjelpe de som fremdeles er på AAP. De usosiale innstrammingene må fjernes og nav må få penger både til nok ansatte og nødvendige tiltak og kommunene må få kompensert sin merutgifter. Det har de ikke fått. SV - Sosialistisk Venstreparti krever at regjeringen selv tar...

Karin Andersen
2019-05-09 07:36:00

I dag har jeg interpellasjon i Stortinget om nødvendig endring og satsing for å få til nye arbeidsplasser og virksomhet basert på våre egne fornybare ressurser i Hedmark og Oppland, og resten av landet. Innlandet SV SV - Sosialistisk Venstreparti Østlendingen Hamar Arbeiderblad NRK Hedmark og Oppland

Karin Andersen
2019-05-07 08:40:42

Nå må Norge forstå alvoret både i klimautslipp og naturtyper. Men vi kan klare dette hvis vi satser og velger framtida til barna våre, framfor tur og kjør. Det kan koste barna og barnebarna våre alt. Gjør vi det rett kan vi Berge klima og nartur, skape arbeidsplasser og leve gode liv. SV - Sosialistisk Venstreparti Innlandet SV

Karin Andersen
2019-05-06 14:03:42

Tap av natur og klimautslipp truer virkelig framtida vår. Ingen verdier er viktigere enn å ta vare på livsgrunnlaget for de neste generasjoner. Vi kan ikke sette naturens lover ut av spill, vi må rett og slett tilpasse oss og vår virksomhet til det jorda tåler. Det kan vi klare hvis vi vil og det vil SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2019-05-05 19:06:47

Når virkeligheten overgår parodien. Det trengs en storsatsing på og samling av jernbanen. Mye mer gods og passasjerer må over fra bil til tog. Isteden klippes jernbanen opp i småbiter, privatiseres og mer og mer gods kjøres på vegen. Regjeringen ødelegger jernbanen og stemmer mot forslag om å få godset på bane. SV - Sosialistisk Venstreparti Mjøsen Pendlerforening

Karin Andersen
2019-05-01 09:01:21

Gratulerer med dagen. solidaritet mellom menneske solidaritet mellom generasjoner solidaritet på tvers av grenser. folk forandrer verden, la oss stå på for det gode. solskinn, brød og ånd skal eies av alle.

Laster...
Laster...