Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Les hva kloke Bjørnar Tollan Jordet skriver. «En måte å bli satt i bås på gjennom bruk av stigmatiserende ord. Vi finner stadig opp nye ord for å peke på at noen er annerledes, ikke helt så velfungerende eller gode som resten. Selve ordbruken og språket vårt gjør at vi bygger murer, skaper skiller og holder folk på en armlengdes avstand. Hvordan kan vi skape et fellesskap av slikt? Den store kampen mot ekstremisme vil aldri vinnes med mindre vi evner å bygge ned det som skiller oss. Motsetningene i samfunnet øker i takt med at forskjellene blir større. Det er ingen tilfeldighet. Et samfunn med små forskjeller gir større tillit, sterkere fellesskap og mindre polarisering. De etablerte partiene må ta inn over seg at fremveksten av ny ekstremisme ikke skyldes tilfeldigheter, men samfunnets manglende evne til å ta alle på alvor.» SV - Sosialistisk Venstreparti

Postet:
2019-05-30 10:42:48

Delt innhold:
Elitene har selv klatret høyt og dratt stigen opp etter seg ...
Unggutter morer seg med naziflagg i Lom. Høyreekstreme sprer sine vrangforestillinger på Hamar. Den såkalte nordiske motstandsbevegelsen fyller postkasser med propaganda. Dette kunne blitt det…