Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Denne saken behandles i Stortinget i dag. Regjeringspartiene vil ikke være med å si at sterke staten må ta ansvaret for at et menneske som er satt under vergemål ikke skal risikere å sitte igjen med stort tap hvis vergen svindler dem. Dårlige unnskyldninger om at det er så innmari vanskelig, forsikringsordninger og erstatningsrett. Det får bli en sak mellom staten og vergen. Alt annet er urimelig og blodig urettferdig og fullstendig urimelig når en vet at dette handler om mennesker som er maktesløse i dette systemet. SV - Sosialistisk Venstreparti NFU Trondheim Jens Petter Gitlesen NRK Nyheter https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-361s/?all=true

Postet:
2019-06-11 12:50:39

Delt innhold:
Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål
Innst. 361 S (2018–2019)