Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Nå må Norge forstå alvoret både i klimautslipp og naturtyper. Men vi kan klare dette hvis vi satser og velger framtida til barna våre, framfor tur og kjør. Det kan koste barna og barnebarna våre alt. Gjør vi det rett kan vi Berge klima og nartur, skape arbeidsplasser og leve gode liv. SV - Sosialistisk Venstreparti Innlandet SV

Postet:
2019-05-07 08:40:42

Delt innhold:
Stortinget bes erklære «nasjonal klimakrise»
SV ser til Storbritannia og vil at også Stortinget i Norge skal erklære at klimaendringene har ført landet ut i en nasjonal nødssituasjon.