Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Når virkeligheten overgår parodien. Det trengs en storsatsing på og samling av jernbanen. Mye mer gods og passasjerer må over fra bil til tog. Isteden klippes jernbanen opp i småbiter, privatiseres og mer og mer gods kjøres på vegen. Regjeringen ødelegger jernbanen og stemmer mot forslag om å få godset på bane. SV - Sosialistisk Venstreparti Mjøsen Pendlerforening

Postet:
2019-05-05 19:06:47

Delt innhold:
Hun etterlyste flere sovevogner på Vy-togene. Svaret hun fikk, tok av i sosiale medier.
– Jeg skjønner ikke at de som har skapt denne situasjonen, ikke ser hvor absurd det er, sier tog-tilhengeren Gro Lillebø.