Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
I dag har de som er rammet av regjeringens kut i AAP ordningen demonstrert. Verken i dag eller da det var høring på saken ville FRP Hæhre på de som er rammet. De nektet dem å komme, men tobakksindustrien vil de høre på. For en gjeng. SV - Sosialistisk Venstreparti

Postet:
2019-05-22 19:49:47

Delt innhold:
Frp ville invitere tobakksbransjen til Stortinget - ble nektet
I Norge tvinges tobakksbransjen til å tilsette tobakk i snus som i utgangspunktet er tobakksfri. På Stortinget blir de nektet å møte i høring.