Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Regjeringen har kastet folk ut i fattigdom og skjøvet regninga over på kommunene. Nå kommer de med småpenger til kommunene og Nav og later som om det er nok for å bøte på uretten mot de som er rammet. 15 mill til saksbehandling og flere ansatte er ikke i nærheten av å rekke til å hjelpe de som fremdeles er på AAP. De usosiale innstrammingene må fjernes og nav må få penger både til nok ansatte og nødvendige tiltak og kommunene må få kompensert sin merutgifter. Det har de ikke fått. SV - Sosialistisk Venstreparti krever at regjeringen selv tar hele regninga for sine egne feil.

Postet:
2019-05-10 15:25:24

Delt innhold:
Bevilger 105 millioner til å løse AAP-problemene
Strengere regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) har skapt debatt. Nå bevilges 105 millioner kroner til å avbøtende tiltak.