Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Ntb melder at bostøtten økes med 66 mill i revidert. Vel;- Bostøtten må gis et sikkelig løft slik SV foreslår. Småpenger hjelper lite når 35 000 færre får bostøtte enn før og det har blitt så mye dyrere å bo de siste åra. Det henger ikke på greip at staten bruker mye mindre på bostøtte nå enn før, når de fattigste sakker akterut i inntekt og boutgiftene stiger så mye. De som får bostøtte har i snitt 131 000 som husholdningsinntekt og boutgiftene tar nesten hele inntekten. Nye uføre får for eksempel ikke bostøtte og mange syke og trygdede har mistet bostøtta. Det er rett og slett fattigdom, og regjeringen vet om det, men velger å bruke de store pengene på de få rike istedenfor å øke bostøtten skikkelig så de mange som sliter kan bo trygt. SV - Sosialistisk Venstreparti Leieboerforeningen Elisabeth Thoresen FO - Fellesorganisasjonen FriFagbevegelse ABC Nyheter

Postet:
2019-05-11 07:49:17