Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2021-09-28 13:01:49

Dråpen i Havet SV - Sosialistisk Venstreparti Leger Uten Grenser Redd Barna Flyktninghjelpen Norsk Folkehjelp UNHCR, the UN Refugee Agency Røde Kors Katrin Glatz Brubakk Marthe Valle

Karin Andersen
2021-09-22 19:07:39

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/stortingsveteran-sv-til-ny-regjering-ivareta-ressurskrevende-brukere/135676!/?utm_source=Kommunal%20Rapport%20Nyhetsbrev&utm_campaign=c07f051fbb-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_96d731d3ce-c07f051fbb-182496129&fbclid=IwAR2qxZSot3lgeZ13M7N8FqSzuuaGfwk7IijiWYOyk8cGN0hi1E964CAGdFk

Karin Andersen
2021-09-21 19:08:38
Knivdrapet på Nav Årstad: I dagene framover håper jeg ikke diskusjonene kun vil dreie seg om vakthold, pleksiglass og høye skranker

DEBATT: Den viktigste diskusjonen vi kan ta nå er om Nav er skrudd sammen til sitt samfunnsoppdrag med å ivareta folk i dyp fortvilelse i sine livs største kriser.

Karin Andersen
2021-09-19 18:48:30
Ungdommens råskap

Jeg er 15 år, blir spyttet på og får voldsvideoer med beskjed om at jeg er den neste. Alt bare på grunn av hvordan jeg ser ut og hvem jeg elsker.

Karin Andersen
2021-09-19 17:36:40

Vi har fått et nytt flertall i Norge, og nå skal SV gjøre alt vi kan for å skape den forandringen som så mange har stemt for. Vi har en stor mulighet nå, men det blir også tøft. Motkreftene er sterke. Derfor trenger vi flest mulig på laget. I SV bygger vi en folkebevegelse for rettferdighet og miljø. Kanskje det er nå du skal bli med? https://www.sv.no/bli-medlem/

Karin Andersen
2021-09-12 15:49:32

I dag på strandrydding ved Mjøsa sammen med Bulent Dogani og Fariba Fazelpour. Mye blide og hyggelig folk ute. SV - Sosialistisk Venstreparti Hamar SV Hamar Arbeiderblad

Karin Andersen
2021-09-11 15:34:34

Høyre vil ha gulrot for de rikeste, og pisk for de fattige. Det er rett og slett Høyre i et nøtteskall. SV ønsker å hjelpe folk å komme seg på beina på en mye rausere måte enn Høyre. Og det kommer ikke bare til å gagne folk, men også økonomien! @Dagbladet

Karin Andersen
2021-09-11 09:00:50

Gratis SFO! ❤️💚 Gratis SFO skal sikre fellesskap med lek, fysisk aktivitet, kultur og et variert tilbud til alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, bakgrunn eller bosted. Blant Hedmarkskommunene er det nesten 2000,- forskjell på den billigste og dyreste SFO-plassen. Slik kan vi ikke ha det. SV vil innføre gratis SFO. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-10 15:00:08

Arbeid til alle! ❤️💚 Koronapandemien har sendt folk ut av norsk arbeidsliv. Ved inngangen til 2021 var 3253 personer registrert som arbeidsledige i Hedmark. En av våre viktigste politiske oppgaver i årene som kommer er å få folk tilbake i et trygt arbeidsliv preget av små lønnsforskjeller, sterke rettigheter og mer makt til lønnsarbeidere. Målsettingen må være arbeid til alle. SV vil ha sterke tiltak mot sosial dumping, avvikling av bemanningsbransjen og rett til heltid og kvalifiseringsprogrammer for de som står utenfor arbeidslivet. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-10 14:35:25

SV og Frp kjemper om stortingsplass fra Hedmark. Det er et verdivalg. Skal forskjellene mellom folk fortsette å øke slik Frp vil,- eller skal de bli mindre slik SV vil. Skal vi ta vare på miljøet med SV - Sosialistisk Venstrepartiparti eller bygge ned natur og gi blaffen i klima med Frp? Hvem som får mandatet kan avgjøre om vi får ett nytt flertall og en ny regjering og en ny og mer rettferdig kurs for landet. NRK Innlandet NRK Hamar Arbeiderblad Østlendingen Glåmdalen Utdanningsforbundet Norges Handikapforbund AAP-aksjonen Naturvernforbundet Natur og Ungdom Den Norske Turistforening (DNT) Friluftsliv Norge FO -...

Karin Andersen
2021-09-08 09:00:08

Vi vil satse på psykisk helse! ❤️💚 Norge står overfor en psykisk helsekrise, som har blitt dramatisk forverret under koronapandemien. Det haster å bygge opp psykiatritilbudet i hele landet. Men, god helsehjelp handler om mer enn døgnplasser og akutt hjelp. Det er nødvendig å skape gode lokalsamfunn hvor alle kan oppleve trygghet, og felles arenaer for mestring. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-07 15:01:08

Velferd til alle! ❤️💚 Forskjellene må ned. SV vil ha et sikkerhetsnett som tar deg imot når du har behov for hjelp. Da trenger vi en sterk velferdsstat og kommune som gjør hverdagen enklere. Det haster å stanse en utvikling hvor stadig flere vokser opp i fattige familier, samtidig som de rikeste drar i fra på toppen. SV vil sy sammen hullene i dagens sikkerhetsnett ved å øke bostøtta, barnetrygda og barnetillegget i uføretrygda, reversere Høyre-regjeringens usosiale kutt og bygge velferdsstaten slik at den kommer alle til gode. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange @iInnlandet SV

Karin Andersen
2021-09-07 09:00:20

Internasjonal solidaritet! ❤️💚 Retten til asyl må være reell og flyktningene må beskyttes fra de umenneskelige forhold de i dag lever under. SV mener at vi kan, og må gjøre mye mer for å avhjelpe den humanitære krisa som foregår ved Europas yttergrenser. I en ny regjering vil SV være garantisten for å stille krav om solidaritet med mennesker på flukt og for at Norge skal ta en større del av vårt felles ansvar for den humanitære katastrofen som utspiller seg ved våre yttergrenser. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-05 16:46:58
Det koster mye å ha lite - Kari Elisabeth Kaski
Karin Andersen
2021-09-05 16:00:38

SV vil ha moderne og levende lokalsamfunn! ❤️💚 Gode lokalsamfunn må være moderne. De har bredbåndsdekning, tilgang til arbeidsplasser, tilgang til desentralisert utdanning og plass til mangfoldet, uavhengig av legning, etnisitet eller funksjonsevne. Stat, fylker og kommuner må sikre gode tjenester der folk bor. Da må de ha penger til det og til å skape og attraktive bomiljø og god næringsutvikling. Nå trengs en ny og aktiv distriktspolitikk som sikrer at folk og bedrifter har like gode muligheter som i sentrum. Det er ingen naturlov at distriktene utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg. Innlandet...

Karin Andersen
2021-09-05 12:00:25

SV er best på kommuneøkonomi! ❤️💚 God skole og godeldreomsorg er avhengig av god kommuneøkonomi. Derfor er SV best på å styrke kommunene. Både kommunene og fylkene trenger mer penger til skole, omsorg, kultur og næringsutvikling. Og vi må tette hullene i velferdsstaten. SV vil ha gratis SFO, økt grunnbemanning i helse- og omsorgstjenesten, tannhelsereform og bedre hjelp til familier i krise. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-05 10:29:26

Hamar Arbeiderblad skriver at SV - Sosialistisk Venstreparti-politiker Karin Andersen drar med seg en stor tannbørste rundt for å snakke om partiets valgløfte om at det ikke skal være dyrerer å gå til tannlegen enn det er å gå til legen. Hittil har jeg ikke truffet en som ikke er enig. uansett. ALLE SKAL ha RÅD TIL Å GÅ TIL TANNLEGEN!!!!! Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Norges Handikapforbund AAP-aksjonenInnlandet SV Hilde Mari Bjørke Bondens marked Norge Norges Bondelag Thomas Cottis Kjersti Hoff Fattighuset

Karin Andersen
2021-09-04 09:00:15

Et rettferdig grønt skifte! ❤️💚 Forskjellene øker, og verden opplever en akutt klima- og naturkrise. SV har en plan for et rettferdig grønt skifte, med klimakutt, og flere arbeidsplasser – med Hedmark i førersetet. Staten må avlaste risiko og investeringer for bedrifter som skal skape arbeidsplasser på de fornybare naturressursene våre og gjenbruke ressurser. Og det er her i Hedmark arbeidsplassene skal skapes. Nå haster det å flytte grønn omstilling fra ord til handling. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-03 09:58:02

DEt er bemanningskrise i helse og omsorg. Folk bli sjuke og slitne av å ha for få å dele de alt for store oppgavene og ansvaret med. Og det er et hån at disse de som gjør disse livsviktige jobbene ikke har rett til heltid, men må løpe etter ekstravakter og aldri vite når de skal jobbe og hva de har å leve for. Vi må ha økt grunnbemanning og rett til heltid. SV - Sosialistisk Venstreparti Norsk Sykepleierforbund Fagforbundet Sykehuset til Hamar Hamar Arbeiderblad Østlendingen NRK Innlandet

Karin Andersen
2021-08-30 13:12:35

Det er meningsløst å skulle kutte i bemanning og behandling av pasienter, for å få råd til å bygge nytt, sier Karin Andersen SV - Sosialistisk Venstreparti Vi kan ikke fortsette slik, systemet må endres og vi må kunne bevilge penger til de sykehusene vi trenger. Dette må også Arbeiderpartiet forstå, selv om de ser ut til å være de siste som vil snu på reformen de stod i spissen for. Bygging av nytt er jo helt i det blå slik det er nå og mer usikkert enn for 2 år siden. En pandemi burde tilsi at vi styrker sjukehusene,-...

Laster...
Laster...