Beta
Søket ga 214 treff.
Rødt
2020-04-15 08:04:36

✋ Rødt sier nei til å forlenge coronaloven. Stortinget kan ikke abdisere i en krisetid. Nettopp fordi vi er i en krise, skal vi holde fast ved våre demokratiske prinsipper. #koronaloven #demokrati #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-08 08:09:03

Rødt vil utvide ordninga med midlertidig inntektssikring for selvstendige og frilansere til også å omfatte andre uten fast arbeidsgiver. 🤝 #krisepakke #krisepakker #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-07 18:18:51

Et bredt Stortingsflertall avviste i dag å stille klare krav til bedriftene som mottar krisehjelp. 🤯 Derfor går Rødt mot regjeringas forslag på noen viktige punkter, og fremmer egne alternative forslag. Denne bør du få med deg! 🔥🔥🔥 #krisepakke #krisepakker #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-07 14:00:16

Det må settes tydelige og klare krav for å få krisehjelp, som kan kontrolleres i etterkant. ✋Les mer på rødt.no #krisepakke #krisepakker #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-05 10:03:17

Det trengs krisepakker for å sikre arbeidsplasser, men men det er uakseptabelt hvis fellesskapets skattepenger ender med å berike velstående eiere. Derfor må vi hindre at krisemidler flyttes ut av selskapene over til andre deler av konsern eller framtidig profitt. 💸#kirsepakkerforarbeidsplassene #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-04 09:03:17

Mange føler nå på økonomiske bekymringer som følge av korona-krisa. Et viktig tiltak er å sørge for at permitterte ikke kastes ut av pensjonsordningene. 💪 #krisepakkertilfolkflest #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-04-03 17:42:53

Rødt jobber for å sikre personer over 70 år rett til sykepenger. Enig? #krisepakker #krisepakke #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-03-30 12:45:53

Les mer om Rødts krav til krisepakkene: roedt.no/krisepakke 👈 #krisetiltak #krisepakke #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-03-29 11:03:13

Industrien roper varsko, og når krisa rammer hardt kan mange industriarbeidsplasser være tapt for uoverskuelig framtid. Derfor må vi hjelpe dem over kneika. 🏭 #krisepakke #industripolitikk #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-03-28 15:00:12

Vi kan ikke risikere at staten subsidierer eiendomsaktører som ikke vil bidra i dugnaden. Derfor krever Rødt nedsatt husleie, både for næringseiendom og boliger. #krisepakke #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-03-27 19:11:07

Rødt jobber for å gi studenter rett på dagpenger, eller på annen måte sikre studenter en tilsvarende kompensasjon som dagpengeutbetaling. #krisepakke #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-03-26 18:58:34

Bankene kan fortsatt betale ut milliarder i utbytte til velstående aksjonærer. Samtidig holder de igjen på rentekutt, fordi «det blir for dyrt». Ved å tillate dette fører regjeringa en krisepolitikk for finansnæringa, ikke for folk flest. 😠 #krisepolitikk #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-03-25 10:44:44

Dugnaden er ikke over! Korona-tiltakene videreføres inntil videre. Det beste og mest solidariske du kan gjøre akkurat nå er å holde deg hjemme. 🏠 #korona #blihjemme #dugnad #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-03-24 15:34:02

Vi klinker til med ny sending av Rødt Hjemmefra i kveld kl 20:00, direkte på Facebook og YouTube. Se rødt.no/hjemmefra for mer info! 🔥 #rødthjemmefra #fordifellesskapfungerer #brakkesyke2020 #brakkesyke #brakkesjuke

Rødt
2020-03-18 22:41:10

I dag er det bussjåførenes dag, og vi retter en ekstra takk til de som står på for fellesskapet gjennom den vanskelige tida vi går gjennom nå. Ordet #hverdagshelt har sjelden vært mer passende. ❤️#fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-03-16 10:46:28

– Nå stanser vi forsøket på å velte regninga for de første permitteringsdagene over på arbeidsfolk, sier Bjørnar Moxnes. Se video fra pressekonferansen om krisepakka. #coronavirus #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-03-14 19:18:11

I tider som dette skal vi prise oss lykkelige for at vi har en sterk velferdsstat og et offentlig helsevesen som gir alle rett til hjelp når man trenger det. #coronavirus #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-02-14 19:04:00

🔥🔥🔥 Les mer på rødt.no. Og gi gjerne en støtte til Rødts valgkampfond! #fordifellesskapfungerer

Rødt
2019-11-21 14:05:39

Sveip til høyre for se hvorfor Rødt vil ha gratis tannhelse! 🦷 #tannhelse #statsbudsjett #fordifellesskapfungerer

Rødt
2019-11-19 15:21:41

Mange er villige til å betale mer skatt for å få tannhelse dekket av det offentlige. Er du en av dem? 🦷 #tannhelse #statsbudsjettet #fordifellesskapfungerer

Laster...
Laster...