Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Rødt ønsker å ta i bruk nye virkemidler for å bygge grønne industriarbeidsplasser for framtida. For å få til det må vi forlate den «næringsnøytrale» konsensusen, og gjøre industripolitikk om til politikk igjen. 🏭 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-07-16 08:09:44