Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for et lønnsløft i de kvinnedominerte lavlønnsyrkene. ✊ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-07-14 08:06:59