Beta
Søket ga 11 treff.
Rødt
2020-07-25 10:53:01

Koronakrisa viser behovet for en statlig arbeidsmarkeds- og sysselsettingspolitikk. Rødt ønsker å ruste opp NAV med 800 nye stillinger, øke antallet tiltaksplasser og etablere en statlig bemanningspool for industrien. ✊ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-23 08:09:49

Kuttet i brillestønaden framstår smålig og unødvendig i lys av regjeringas skatteletter til de rikeste. Rødt jobber derfor for å gjeninnføre brillestønaden. Enig? 👓 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-22 19:13:38

Å fjerne momsen på reparasjoner vil både være bra for lommeboka og bra for miljøet. God idé? 💡 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-21 08:11:12

Rødt vil at faste ansettelser skal være normen i norsk arbeidsliv. Derfor vil vi tilbake til lovverket vi hadde før 2000, da privat arbeidsformidling var forbudt og arbeidsformidling var en offentlig oppgave. Enig? #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-16 08:09:44

Rødt ønsker å ta i bruk nye virkemidler for å bygge grønne industriarbeidsplasser for framtida. For å få til det må vi forlate den «næringsnøytrale» konsensusen, og gjøre industripolitikk om til politikk igjen. 🏭 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-14 08:06:59

Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid, og jobber for et lønnsløft i de kvinnedominerte lavlønnsyrkene. ✊ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-13 09:27:24

Folk fortjener trygge og nære helsetilbud, uansett hvor de bor. 🏥 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-12 10:02:48

Rødt vil samle jernbanen i ett statlig selskap, og stanse privatiseringen av togtrafikken. 🚂 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-11 10:02:23

Visste du at en tredjedel av elevene på yrkesfag ikke får lærlingplass, og dermed ikke får fullført den yrkesfaglige utdanningen sin? 🛠️ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-10 16:59:06

De har stått på, betalt skatt og bidratt til fellesskapet. Da fortjener de av oss som mister jobben fellesskapets støtte når man rammes av arbeidsledighet. Derfor vil Rødt gjeninnføre ferietillegget som Høyre og Frp kuttet i 2015. ✊ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-07-09 18:00:24

Fordi tennene også er en del av kroppen! 😬 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Laster...
Laster...