Beta
Søket ga 10 treff.
Rødt
2020-09-19 18:02:10

Koronakrisa har forsterket #ForskjellsNorge. I dag har Rødt-folk vært på gata i over hundre byer, fra Hammerfest i nord til Mandal i sør, for å snakke med folk om hvordan koronakrisa har ramma dem. Les mer på https://roedt.no/koronaprogram #koronaprogram

Rødt
2020-09-18 08:09:18

Koronapandemien er en helsekrise, men også en systemkrise. Mange er nå uten arbeid, og koronakrisa har også utløst en krise i en allerede skakkjørt økonomi. Det trengs et kriseprogram for arbeid, miljøvennlig verdiskaping og en mer rettferdig økonomi. Rødts koronaprogram for 2020 er starten på et kriseprogram som kan vise en alternativ vei ut av krisa. Les mer på rødt.no/koronaprogram 👈 #koronaprogram

Rødt
2020-07-27 11:18:02

Kommuneøkonomien var i krise lenge før korona-viruset. Investering i en sterkere kommuneøkonomi er en sikring av lokal beredskap og verdiskaping. Derfor foreslår Rødt i vårt koronaprogram 17 mrd. i umiddelbar styrking av kommuneøkonomien og 7 mrd. til et aktivitetsfond til nyinvesteringer og vedlikehold i kommunesektoren. ❤️ #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-12 12:16:59

Ta vår koronaquiz på rødt.no/koronaquiz 👈 #koronaprogram

Rødt
2020-06-10 08:02:48

Rødts alternativ finner du i vårt #koronaprogram ✨ #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-09 08:04:09

Koronakrisa har nok en gang vist oss hvor viktig det er med en stor og stabil norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Rødt vil sette et statlig mål om 50 prosent selvforsyningsgrad av mat, uten bruk av kraftfôr. Vi foreslår 3,05 milliarder til å reetablere et statlig kornlager, kutte moms på norsk frukt og grønt og en tiltakspakke for norsk landbruk basert på norske ressurser. Enig? 🌾🌾 #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-06 17:02:57

En sterk førstelinje og lokalt selvstyre er en forutsetning for å håndtere en krise og å ta oss ut av den. Der står kommunene i front. Men kommuneøkonomien var i krise lenge før korona-viruset spredte seg. Investering i en sterkere kommuneøkonomi er en sikring av lokal beredskap og verdiskaping. Kommunene trenger også økonomisk handlingsrom til et skikkelig lønnsoppgjør for de som har taklet koronakrisa i førstelinje. Rødt foreslår 17 mrd. i umiddelbar styrking av kommuneøkonomien og 7 mrd. til et aktivitetsfond til nyinvesteringer og vedlikehold i kommunesektoren. ✨ #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-04 15:06:07

Etter at Stoltenberg-regjeringa solgte Norsk Medisinaldepot i 2001, eies det i dag av det amerikanske helsekonsernet McKesson. Rødt foreslår å bruke 1,66 milliarder til til å sikre offentlig eierskap i medisinproduksjon, utredning av å gjenopprette et nasjonalt medisindepot, og anskaffelse av kritisk smittevernutstyr som strekker til 50 ukers lagerbeholdning for sykehusene, samt økte innkjøp av smittevernsutstyr i den kommunale helsetjenesten. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-04 08:06:24

Vi mener at også de på toppen må være med å betale for krisa. Men regjeringa har ikke stilt betingelser til eiere av bedrifter og eiendom for å få hente ut statlig krisehjelp. Dette må rettes opp i! Derfor bør vi innføre særskatt på overskudd for store kommersielle eiendomsutleiere, slik finansselskap allerede betaler. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Rødt
2020-06-03 10:15:44

Visste du at over ni av ti nordmenn reiser én gang eller mindre med fly i året? ✈️✈️✈️ De vil ikke merke noe til vårt forslag om flyskatt, for der er avgiften 0 kr på første flytur per år, mens den øker jo mer man flyr. Vårt forslag vil altså ikke ramme folk flest, men derimot bidra til at de som reiser mye passer på å droppe de unødvendige flyturene som heller kan løses med et videomøte. #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Laster...
Laster...