Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
En sterk førstelinje og lokalt selvstyre er en forutsetning for å håndtere en krise og å ta oss ut av den. Der står kommunene i front. Men kommuneøkonomien var i krise lenge før korona-viruset spredte seg. Investering i en sterkere kommuneøkonomi er en sikring av lokal beredskap og verdiskaping. Kommunene trenger også økonomisk handlingsrom til et skikkelig lønnsoppgjør for de som har taklet koronakrisa i førstelinje. Rødt foreslår 17 mrd. i umiddelbar styrking av kommuneøkonomien og 7 mrd. til et aktivitetsfond til nyinvesteringer og vedlikehold i kommunesektoren. ✨ #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-06-06 17:02:57