Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Koronakrisa har nok en gang vist oss hvor viktig det er med en stor og stabil norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Rødt vil sette et statlig mål om 50 prosent selvforsyningsgrad av mat, uten bruk av kraftfôr. Vi foreslår 3,05 milliarder til å reetablere et statlig kornlager, kutte moms på norsk frukt og grønt og en tiltakspakke for norsk landbruk basert på norske ressurser. Enig? 🌾🌾 #koronaprogram #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-06-09 08:04:09