Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Koronakrisa viser behovet for en statlig arbeidsmarkeds- og sysselsettingspolitikk. Rødt ønsker å ruste opp NAV med 800 nye stillinger, øke antallet tiltaksplasser og etablere en statlig bemanningspool for industrien. ✊ #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-07-25 10:53:01