Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Kuttet i brillestønaden framstår smålig og unødvendig i lys av regjeringas skatteletter til de rikeste. Rødt jobber derfor for å gjeninnføre brillestønaden. Enig? 👓 #forslagmotforskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-07-23 08:09:49