Beta
Søket ga 511 treff.
Arbeiderpartiet
2023-06-09 12:23:02

Vi setter av tre milliarder kroner til en opptrappingsplan for psykisk helse som skal sette standarden i ti år fremover!\n\nPlanen har åtte mål:\n- Redusere barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager med 25%.\n- Hindre nedbygging av døgnkapasitet i psykisk helsevern og sikre at den er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse som har behov for døgnbehandling.\n- At helsepersonell får mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling\n- Redusere ventider i psykisk helsevern\n- Redusere andelen unge som blir uføre med bakgrunn i psykiske plager og lidelser. Dette skal skje gjennom tiltak i...

Arbeiderpartiet
2023-06-06 15:00:30

Barn og unge skal ikke få reklame for usunn mat og drikke rettet mot seg. Som første land i verden innfører vi forbud mot dette.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-06-05 16:48:44

Vi styrker norsk landbruk, bidrar til å tette inntektsgapet og sørger for at den norske bonden fremdeles kan produsere god, trygg mat til det norske folk. Sammen med Senterpartiet og SV sikrer vi nå flertall for årets jordbruksoppgjør. 🧑‍🌾🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-06-02 09:07:34

Vi har laget en ny opplæringslov! 📚 Les mer via lenke i bio. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-15 16:12:26

Samer blir anerkjent som urfolk etter stortingsflertall for å endre grunnloven. Et historisk punktum for fornorskingspolitikken og et viktig gjennomslag for Arbeiderpartiet.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-12 10:38:37

Vi skal holde arbeidsledigheten lav, folk skal ha en trygg jobb å gå til og vi skal skape nye jobber. Her er noe av det vi gjør i det reviderte nasjonalbudsjettet:\n\n🌹En del av de personlige ytelsene til folk blir nå justert\n🌹Pensjonister med lav inntekt får en skattelette på 1,4 milliarder kroner \n🌹Vi styrker våre felles sykehus, poitiet og kommunene \n🌹Vi kompenserer for den høye lønns- og prisveksten \n🌹Vi viderefører den midlertidige utvidelsen i bostøtten ut 2023\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-11 14:42:02

Det reviderte nasjonalbudsjettet sørger for at vi kan fortsette å levere de grunnleggende velferdstjenestene til folk i hele Norge, selv om mye er blitt dyrere siden vi la frem det første budsjettet i høst. Eldreomsorgen, skoler, sykehus og politi skal kunne levere tjenester på samme nivå som før🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-10 14:49:05

Vi vil gi foreldre økt fleksibilitet i permisjonstiden med barna og gjøre hverdagen for både mor og far lettere i småbarnsperioden. \n\nNå skal det bli lik utbetaling uansett om du velger 80- eller 100 prosent foreldrepermisjon🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-09 19:04:43

Regjeringen legger frem ny eldrepolitikk til sommeren og fagfolk og boformer for eldre være blant det viktigste sakene. \n\nVi følger opp dette allerede i revidert nasjonalbudsjett og øker tilskuddet til heldøgns omsorgsplasser, slik som sykehjem og omsorgsboliger🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-06 14:16:54

Takk for et fantastisk landsmøte!🌹\n\n#aplm23 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-06 12:36:18

Kirsti Kolle Grøndahl, Norges første kvinnelige stortingspresident, er utnevnt som æresmedlem i Arbeiderpartiet! Gratulerer! 🌹\n\n#aplm23 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-05 18:12:07

Vårt nye sentralstyre! 🌹\n\n#aplm23 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-05 15:28:43

Kampen for mer trygghet, like muligheter for alle og for sterkere fellesskap, begynner med flertall i kommunene. Vi stiller liste i 354 av 357 kommuner i år, flere enn i 2019. Og vi er klare for valgkamp.🌹\n\n#aplm23 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-04 21:24:58

Her er det skapt historie. \nNå skal det skapes fremtid. 🌹\n\n#aplm23 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-04 14:38:28

Arbeidslinja er der for å gi folk trygghet, fellesskap og muligheter. Så vet vi at det er noen som ikke kan jobbe. Det kan være midlertidig eller varig. Da skal du få sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pensjon.\n\nOg du skal ta imot med god samvittighet. Velferdsstaten er ikke til pynt – den er til bruk!\n\n#aplm23 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-03 17:01:29

Vi er klare for landsmøte!\n\nDu kan følge hele møtet direkte fra torsdag 4. mai kl. 12.00 til det heves lørdag ettermiddag.\n\n#aplm23 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-03 11:06:05

– Vi trygger sykehusene våre fra nord til sør. Vi blir eldre og får nye typer behov, og sykehusene skal ha et avansert tilbud til behandling, også på utstyrssiden. Så vi legger stor vekt på tryggheten det gir å ha fellesskapets sykehus, sier @jonasgahrs. \n\nSykehusene vil som vi har lovet tidligere få 2,5 milliarder kroner i varig økte bevilgninger. I tillegg får de nå rundt 2,2 milliarder kroner ekstra for å kompensere for økt lønnsvekst og prisvekst og 1,5 milliarder i økte lånerammer, som justeres ut fra hva byggematerialene koster.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-05-02 20:10:20

Alle NATOs medlemmer har siden 2014 hatt som mål å bruke 2 prosent av landets bruttoinntekter på forsvar innen 2024. Nå har det gått snart ti år siden det målet ble satt, uten at det har blitt lagt fram en tydelig norsk forpliktelse. \n\nPå NATOs toppmøte i juli vil vi melde inn målet om at Norge vil bruke minst 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar innen 2026.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-04-24 17:07:41

Bare 0,3 prosentpoeng bak valgresultatet i 2019. Vi stiller til valg i 354 kommuner - én mer enn i 2019. Vi er klare for valgkamp!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-04-21 12:35:01

Valgkomitéen har lagt fram en enstemmig innstilling på Jonas Gahr Støre som partileder, Kjersti Stenseng som partisekretær og på Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som Arbeiderpartiets nye nestledere.\n\n– Det har vært et mål for oss å speile landet på en god måte, og at vi innstiller på et sentralstyre som både bidrar til fornyelse og lokal representasjon. I tillegg til geografisk representasjon, vil denne innstillingen styrke minoritetsperspektivet i sentralstyret. Det har vært viktig for partiorganisasjonen, sier Peggy Hessen Følsvik, valgkomitéens leder.\n\nNytt sentralstyre velges på landsmøtet som avholdes 4.–6. mai.\n\nSe hele innstillingen på Arbeiderpartiet.no\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...