Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Arbeidslinja er der for å gi folk trygghet, fellesskap og muligheter. Så vet vi at det er noen som ikke kan jobbe. Det kan være midlertidig eller varig. Da skal du få sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pensjon.\n\nOg du skal ta imot med god samvittighet. Velferdsstaten er ikke til pynt – den er til bruk!\n\n#aplm23 #arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2023-05-04 14:38:28