Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Regjeringen legger frem ny eldrepolitikk til sommeren og fagfolk og boformer for eldre være blant det viktigste sakene. \n\nVi følger opp dette allerede i revidert nasjonalbudsjett og øker tilskuddet til heldøgns omsorgsplasser, slik som sykehjem og omsorgsboliger🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2023-05-09 19:04:43