Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
– Vi trygger sykehusene våre fra nord til sør. Vi blir eldre og får nye typer behov, og sykehusene skal ha et avansert tilbud til behandling, også på utstyrssiden. Så vi legger stor vekt på tryggheten det gir å ha fellesskapets sykehus, sier @jonasgahrs. \n\nSykehusene vil som vi har lovet tidligere få 2,5 milliarder kroner i varig økte bevilgninger. I tillegg får de nå rundt 2,2 milliarder kroner ekstra for å kompensere for økt lønnsvekst og prisvekst og 1,5 milliarder i økte lånerammer, som justeres ut fra hva byggematerialene koster.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2023-05-03 11:06:05