Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Vi skal holde arbeidsledigheten lav, folk skal ha en trygg jobb å gå til og vi skal skape nye jobber. Her er noe av det vi gjør i det reviderte nasjonalbudsjettet:\n\n🌹En del av de personlige ytelsene til folk blir nå justert\n🌹Pensjonister med lav inntekt får en skattelette på 1,4 milliarder kroner \n🌹Vi styrker våre felles sykehus, poitiet og kommunene \n🌹Vi kompenserer for den høye lønns- og prisveksten \n🌹Vi viderefører den midlertidige utvidelsen i bostøtten ut 2023\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2023-05-12 10:38:37