Beta
Søket ga 522 treff.

«Det er ikke bra før det er GØT», var budskapet fra de fire vannområdesjefene i Østfold da de besøkte Stortinget i dag. GØT betyr forøvrig «god økologisk tilstand». Ifølge disse må bevilgningene til vannmiljøtiltak økes, og kommunene må få opp farten skal vi få en vannkvalitet som gjør de trivelig både for folk og dyr i fjord og vassdrag.

Aftenposten har gjort et godt stykke arbeid for å avdekke galskapen i Solberg-regjeringens rasering av norsk jernbane. I dag rettes heldigvis litt opp når det i dag ble klart at Vy (tidligere NSB) skal fortsette å kjøre tog på hele Østlandet!

Skriver i Nationen om at handlingsrommet i EØS-avtalen ikke er noe man får. Det må tas.

Alltid hyggelig med gode målinger. Nå stiger Senterpartiet og lander på 9,1 % på den siste kommunemålinga for NRK/Aftenposten. Det er krevende tider, men kampen for beredskap, tjenester nær folk og utvikling i hele landet fortsetter!! 😀👍🍀🍀🍀\n\nhttps://www.nrk.no/norge/kommunemaling-for-mars_-hogre-ligg-hogt-med-eit-halvt-ar-igjen-til-valet-1.16316401

Noen ganger er det bare nødvendig å si; Hva var det vi sa💁🏼‍♂️ \nDa EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i Stortinget i 2018 advarte Sp og resten av nei-siden mot å avgi suverenitet over energipolitikken. \nFrPs olje- og energiminister hevdet derimot at ACER kun var et rådgivende organ, andre hevdet vi spredte myter og skremselspropaganda.\nNå slår en dom fra EU-domstolen at ACERs makt er større enn det tilhengerene hevdet!

I dag øker barnetrygden👩‍👧‍👦🙌🏻 Mest for de med minst!\n\nDette skjer:\n👉🏼Støtten til enslige forsørgere endres ved å avvikle særfradraget og å øke barnetrygden tilsvarende. Dette gir uendret støttenivå for aleneforsørgere med bruttoinntekt over 205 000 kroner, men økt ytelse til de som har under 205 000 kroner i inntekt. \n\n👉🏼Barnetrygden prisjusteres for alle, og enslige forsørgere får økt den utvidede barnetrygden med 5000 kroner i året.\n\n👉🏼1. februar økte regjeringa barnetillegget på arbeidsavklaringspenger, dagpenger og kvalifikasjonsprogrammet.

Besøk hos Indre Østfold politistasjon sammen med kollega Else Marie Rødby i dag for å høre mer om rusutfordringene blant unge og hvordan politiet jobber forebyggende👮🏻‍♀️🏫👦🧒

Høyre vil fortsette å slå sammen kommuner i sin blinde tro på at stort er best. Senterpartiet er klare på at kommuner først og fremst må få gode nok rammer til å bygge gode lokalmiljø og utvikle gode og effektive velferdstenester. Det er ikke tida for å bruke enda flere ressurser på endeløse diskusjoner og forhandlingar om grenser, som skaper sår i lokalsamfunn for generasjoner.

Et mørkt minne i dag. Fortsatt solidaritet med Ukraina.

Vi trenger mer energi. Solenergi er billig, lett tilgjengelig og utbytter allerede nedbygde flater. I 2021 foreslo vi derfor å fjerne avgiftene på egenprodusert strøm i borettslag. I dag kunngjorde regjeringa at den gjør det enklere for borettslag, flerbostedshus og næringsbygg å bli med i plusskundeordninga. Det betyr at flere kan produsere strøm med solcellepanel på taket og at man slipper å betale nettleie og elavgift for den krafta en sjøl har produsert. I tillegg øker vi grensa for plusskundeordningen for sol på tak fra 500 KW til 1000 KW☀️🔌💰♻️

Skriver om Sps syn på strømmarkedet. Vår erkjennelse er at det ikke er nok å stoppe utviklingen med tettere påkobling på det europeiske strømmarkedet. Utviklingen må snus, gjennom at vi tar mer nasjonal kontroll.

Strømstøtten styrkes og forlenges! Det gir forutsigbarhet i en uforutsigbar tid. Fastprisavtalene justeres også, slik at de blir mer relevant for flere deler av næringslivet. Viktig er også utredningene som nå settes i gang for på sikt å sikre at Norge fortsatt skal ha nok og rimelig strøm.

Ein finn ikkje noko før ein kjem der det er, sa Ivar Aasen. I dag har jeg vært på runde i Bremanger for å lære mer blant annet om vind- og vannkraft og industri. Nyttig!🏭💨💧🔋🇳🇴

Årsmøtet i Østfold Senterparti er godt i gang - klar tale og en motivert gjeng som fortsetter kampen for trygghet, nasjonal kontroll og beredskap, og liv i hele Norge, Østfold og alle lokalsamfunn. 🇳🇴👮🏼🔋🌲🚨

Om ett år skal regjeringen legge fram en ny nasjonal transportplan. Da er det bra å ha kunnskap om de ulike behovene som finnes. I dag har Senterpartiets transportfraksjon vært på besøk i Østfold og fått besøk om behov for å slipe Svinesundstersklene, jernbane (både behov på vestre og østre linje av Østfoldbanen, seilingsleden for Borg havn og ulike veibehov.

I dag har vi hatt besøk av denne engasjerte gjengen fra Tomb landbruksskole. Spørretimen, omvisning, diskusjon og til slutt seminar om rovdyrpolitikk😀

Lihkku Beivviin! Gratulerer med samefolkets dag!

Bra! Nå kan vi endelig starte med å oppfylle Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk!

Vi gikk til valg på å styrke nasjonal beredskap. Krigen i Ukraina har dessverre understreket viktigheten av dette på en måte vi ikke kunne forestille oss for bare ett år siden. Nyhetene om at Regjeringen i dag går til innkjøp av nye stridsvogner er derfor svært viktig.

Flertallet i energikommisjonen er enig med oss i Sp om at vi trenger styring med energimarkedet for å ta vare på norsk konkurransekraft for industrien og sikre at norske husholdninger har tilgang på ren og rimelig kraft i framtida.\n

Laster...
Laster...