Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
I dag øker barnetrygden👩‍👧‍👦🙌🏻 Mest for de med minst!\n\nDette skjer:\n👉🏼Støtten til enslige forsørgere endres ved å avvikle særfradraget og å øke barnetrygden tilsvarende. Dette gir uendret støttenivå for aleneforsørgere med bruttoinntekt over 205 000 kroner, men økt ytelse til de som har under 205 000 kroner i inntekt. \n\n👉🏼Barnetrygden prisjusteres for alle, og enslige forsørgere får økt den utvidede barnetrygden med 5000 kroner i året.\n\n👉🏼1. februar økte regjeringa barnetillegget på arbeidsavklaringspenger, dagpenger og kvalifikasjonsprogrammet.

Postet:
2023-03-01 09:33:58

Delt innhold:
I dag øker barnetrygden👩‍👧‍👦🙌🏻 Mest for de med minst!\n\nDette skjer:\n👉🏼Støtten til enslige forsørgere endres ved å avvikle særfradraget og å øke barnetrygden tilsvarende. Dette gir uendret støttenivå for aleneforsørgere med bruttoinntekt over 205 000 kroner, men økt ytelse til de som har under 205 000 kroner i inntekt. \n\n👉🏼Barnetrygden prisjusteres for alle, og enslige forsørgere får økt den utvidede barnetrygden med 5000 kroner i året.\n\n👉🏼1. februar økte regjeringa barnetillegget på arbeidsavklaringspenger, dagpenger og kvalifikasjonsprogrammet.