Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Bra! Nå kan vi endelig starte med å oppfylle Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk!

Postet:
2023-02-03 16:11:02

Delt innhold:
Borgarting lagmannsrett åpner for lisensfelling i innenfor ulvesona
Lagmannsrettens kjennelse er klar.