Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Flertallet i energikommisjonen er enig med oss i Sp om at vi trenger styring med energimarkedet for å ta vare på norsk konkurransekraft for industrien og sikre at norske husholdninger har tilgang på ren og rimelig kraft i framtida.\n

Postet:
2023-02-03 09:26:48

Delt innhold:
Sp krever raskt strømsvar fra Ap: – Vi trenger styring
Ole André Myhrvold (Sp) ber regjeringen utrede muligheten for et toprissystem for strøm i løpet av våren.