Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Skriver om Sps syn på strømmarkedet. Vår erkjennelse er at det ikke er nok å stoppe utviklingen med tettere påkobling på det europeiske strømmarkedet. Utviklingen må snus, gjennom at vi tar mer nasjonal kontroll.

Postet:
2023-02-21 11:17:52

Delt innhold:
Strømmarkedet må endres
Mer nasjonal kontroll er et viktig svar for å ta kontroll over krafteksport og norske strømpriser. Derfor satte regjeringa onsdag ned et strømprisutvalg som skal vurdere og foreslå hvordan konkrete tiltak for mer nasjonal kontroll kan innføres.