Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Høyre vil fortsette å slå sammen kommuner i sin blinde tro på at stort er best. Senterpartiet er klare på at kommuner først og fremst må få gode nok rammer til å bygge gode lokalmiljø og utvikle gode og effektive velferdstenester. Det er ikke tida for å bruke enda flere ressurser på endeløse diskusjoner og forhandlingar om grenser, som skaper sår i lokalsamfunn for generasjoner.

Postet:
2023-02-27 08:00:38

Delt innhold:
Bråk skremmer ikkje Høgre – vil slå saman fleire kommunar
Trass i år med strid og bråk: Høgre vil halde fram med å slå saman kommunar. Forslaget bør leggjast bort, meiner Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.