Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Strømstøtten styrkes og forlenges! Det gir forutsigbarhet i en uforutsigbar tid. Fastprisavtalene justeres også, slik at de blir mer relevant for flere deler av næringslivet. Viktig er også utredningene som nå settes i gang for på sikt å sikre at Norge fortsatt skal ha nok og rimelig strøm.

Postet:
2023-02-15 19:16:08

Delt innhold:
Regjeringen legger frem nye strømtiltak
Regjeringen gjør samtidig endringer for fastprisavtaler til industribedrifter. Samtidig settes det ned et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.