Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Besøk hos Indre Østfold politistasjon sammen med kollega Else Marie Rødby i dag for å høre mer om rusutfordringene blant unge og hvordan politiet jobber forebyggende👮🏻‍♀️🏫👦🧒

Postet:
2023-02-28 16:52:01

Delt innhold:
Besøk hos Indre Østfold politistasjon sammen med kollega Else Marie Rødby i dag for å høre mer om rusutfordringene blant unge og hvordan politiet jobber forebyggende👮🏻‍♀️🏫👦🧒