Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
«Det er ikke bra før det er GØT», var budskapet fra de fire vannområdesjefene i Østfold da de besøkte Stortinget i dag. GØT betyr forøvrig «god økologisk tilstand». Ifølge disse må bevilgningene til vannmiljøtiltak økes, og kommunene må få opp farten skal vi få en vannkvalitet som gjør de trivelig både for folk og dyr i fjord og vassdrag.

Postet:
2023-03-07 12:55:20

Delt innhold:
«Det er ikke bra før det er GØT», var budskapet fra de fire vannområdesjefene i Østfold da de besøkte Stortinget i dag. GØT betyr forøvrig «god økologisk tilstand». Ifølge disse må bevilgningene til vannmiljøtiltak økes, og kommunene må få opp farten skal vi få en vannkvalitet som gjør de trivelig både for folk og dyr i fjord og vassdrag.