Beta
Søket ga 483 treff.
Helse- og omsorgsdep
2021-10-12 11:49:07

Regelmessig livmorhalsprøve er svært viktig for å hindre sykdom og død. Nå vil regjeringen bruke 20,5 millioner kroner i 2022 for å tilby hjemmetester til kvinner som ikke har testet seg på 8-10 år. Les mer på https://t.co/ChVP6iPVB2 #statsbudsjettet https://t.co/ozV0Xxmftm

Nærings&fiskeridep
2021-10-12 11:32:58

Regjeringa satsar vidare på grøn vekst og omstilling, og løyver store beløp til mellom anna Grøn plattform, Nysnø, Ocean Space Center og InvestEU. #statsbudsjettet https://t.co/zhO67Yf2HI

Justisdepartementet
2021-10-12 10:38:28

Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner til å etablere en tilsynsordning for omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak: https://t.co/3elZOoVbyd\n#statsbudsjettet

Justisdepartementet
2021-10-12 10:36:38

Etablering av nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi: https://t.co/vhvxRGIQa3\n#statsbudsjettet

Samferdselsdep
2021-10-12 10:34:42

- Samferdsel er høgt prioritert òg i 2022. Det viser vi i statsbudsjettet. Meir veg for pengane, grønare byar og ei styrking av konkurranseevne til jernbana er blant prioriteringane, seier samferdselsminister @KAHareide #statsbudsjettet https://t.co/1N3uX15zDu

Justisdepartementet
2021-10-12 10:29:44

Implementering av Schengen IKT-systemer skal forebygge terrorisme og gi mer effektiv kriminalitetsbekjempelse: https://t.co/GYk1OhCph3\n#statsbudsjettet

Justisdepartementet
2021-10-12 10:28:54

Regjeringen foreslår 250 millioner kroner til nytt EU-fond på grense- og visumområdet: https://t.co/IpjfQPo8rf\n#statsbudsjettet

Olje- og energidep
2021-10-12 10:14:12

I #statsbudsjettet for 2022 føreslår regjeringa over 660 millionar kroner til flaum- og skredførebygging på @NVE sitt budsjett, inkludert drift. Dette er ei auke på om lag 60 millionar kroner💰👇 https://t.co/cLSaPJyrY8

Justisdepartementet
2021-10-12 10:11:57

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å etablere et eget barnehus for samiske barn: https://t.co/PK3CT7GhQW\n#statsbudsjettet

Justisdepartementet
2021-10-12 10:11:00

10 millioner til politiets nettpatrulje og digitalt politiarbeid: https://t.co/rNMLDreasB\n#statsbudsjettet

Justisdepartementet
2021-10-12 10:09:54

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til tiltak mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. I tillegg foreslår regjeringen å øremerke 3 millioner kroner til en pilot for exit-program for gjengkriminelle: https://t.co/B73ntjW5SQ\n#statsbudsjettet

Olje- og energidep
2021-10-12 10:08:27

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 184 milliarder kroner i 2021 til #statsbudsjettet💰https://t.co/O8799Sijz9

BFD
2021-10-12 10:07:10

Alle barn og unge skal kunne delta og oppleve meistring og venskap. I #statsbudsjettet føreslår regjeringa fleire tiltak for å inkludere fleire. Les meir: https://t.co/VtgrWUAKHc

Regjeringa forventar 💰154 milliardar kr. i statlege inntekter frå petroleumsverksemda i 2021. Det er 55 milliardar kr. høgare enn i #statsbudsjettet 2021. Les meir👇

2021-03-28 01:19:48

Forsøkte bare å forklare ham hvordan statsbudsjettet er bygd opp.... 🤔 #firenyeår #valg #høyre #politikk #vestfold #stortinget #statsbudsjettet #stortingsvalget2021 #stortingsvalg #vestfoldhøyre #gjenvalg #sandefjordhøyre

Olje- og energidep
2021-01-11 15:00:35

Regjeringen har besluttet at kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut og erstattes av en sikrere og mer klimavennlig energiløsning. Forslaget til ny energiløsning vil presenteres ifm. #statsbudsjettet for 2022. 📃Les mer: https://t.co/nJITxgC1VD https://t.co/z7v2jDfvJf

Lene Westgaard-Halle
2020-12-14 11:31:54

Vil du ha pause fra kjedelige Teams-møter? Følg Stortingets desidert BESTE og mest PERFEKTE komite i debatt om #statsbudsjettet nå på https://t.co/16GsJskQup https://t.co/PBa3bpTWL6

Kobber eller kobholt? Statsråd Tina Bru tok nylig turen til «oljas nasjonalbibliotek» for å se på de siste kjerneprøvene av havbunnsmineraler Oljedirektoratet fant etter fire uker på sjøen. Regjeringen foreslår 30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler i #statsbudsjettet for 2021: http://regjeringen.no/no/id2769028/

Torstein T. Solberg
2020-10-21 09:49:01

RT @utdanningsf: Store kutt i skolebudsjettene: – Vi opplever situasjonen som dramatisk, sier Gry Camilla Tingstad, leder i Utdanningsforbundet Trondheim. https://t.co/r0eqKcu9d9 #kommunøkonomi #statsbudsjettet @nikolaiastrup @gurimelby @erlingmoe @KrFLykke @shafighi @ROttervik

Forsvarsdepartement
2020-10-18 19:42:13

I 2021 vil regjeringa bruke rundt 220 millionar kroner til eigedom, bygg og anlegg i Troms og Finnmark. Porsanger bataljonen er blant dei som får glede av midlane. #statsbudsjettet https://t.co/mdlR7hi02F

Laster...
Laster...