Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Regjeringa satsar vidare på grøn vekst og omstilling, og løyver store beløp til mellom anna Grøn plattform, Nysnø, Ocean Space Center og InvestEU. #statsbudsjettet https://t.co/zhO67Yf2HI

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 11:32:58

Delt innhold:
8,6 milliardar til å styrke næringslivet
Regjeringa satsar vidare på grøn vekst og omstilling, og løyver store beløp til mellom anna Grøn plattform, Nysnø, Ocean Space Center og InvestEU.