Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
I #statsbudsjettet for 2022 føreslår regjeringa over 660 millionar kroner til flaum- og skredførebygging på @NVE sitt budsjett, inkludert drift. Dette er ei auke på om lag 60 millionar kroner💰👇 https://t.co/cLSaPJyrY8

Emneknagger:

Postet:
2021-10-12 10:14:12

Delt innhold:
Meir til flom- og skredforebygging
I statsbudsjettet for 2022 føreslår regjeringa over 660 millionar kroner til flaum- og skredførebygging på Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt budsjett, inkludert drift. Dette er ei auke på om lag 60 millionar kroner.