Person / Aktør:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Olje- og energidepartementet (Norge)

Innlegg:
Kobber eller kobholt? Statsråd Tina Bru tok nylig turen til «oljas nasjonalbibliotek» for å se på de siste kjerneprøvene av havbunnsmineraler Oljedirektoratet fant etter fire uker på sjøen. Regjeringen foreslår 30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler i #statsbudsjettet for 2021: http://regjeringen.no/no/id2769028/

Emneknagger:

Postet:
2020-11-06 11:07:35

Delt innhold:
Havbunnsmineraler hos Oljedirektoratet