Beta
Søket ga 1021 treff.

Politipatruljen er tilstede for befolkningen døgnet rundt, og utgjør grunnberedskapen lokalt. Politipatruljen tar i bruk nye arbeidsmetoder som lydavhør på stedet, som for alvor har festet seg som et viktig hjelpemiddel for politipatruljene.

LEDIGE JOBBER: Rettshjelpsutvalget er et offentlig utnevnt utvalg som skal gjennomgå ordningen for fri rettshjelp. Til utvalget søker vi sekretærer som skal bistå utvalget med juridiske og samfunnsøkonomiske utredninger av høy kvalitet, blant annet ved å skrive og ferdigstille utvalgets rapport og utforme forslag til lovtekster.

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at du mister for eksempel strøm eller vann, og at det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor bør vi alle ta noen enkle grep hjemme, slik at vi kan ta vare på oss selv og de rundt oss i 72 timer. På den måten er vi alle en del av Norges beredskap. Les mer på www.sikkerhverdag.no og www.oslo.kommune.no/egenberedskap

Statsministeren ba i dag på vegne av regjeringen om unnskyldning for måten norske myndigheter behandlet jenter og kvinner som hadde en relasjon til tyske soldater under 2. verdenskrig. Unnskyldningen betydde mye for Reidar Gabler, sønn av en av «tyskerjentene».

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg besøkte i dag flomområdene i Skjåk kommune. Der møtte de innbyggere, lokale myndigheter og beredskapsaktører. – Det er en fortvilet situasjon, det er ingen tvil om at det har vært alvorlige krefter ute og gått, sa Tor Mikkel Wara, som roste beredskapsarbeidet i kommunen. Wara mente også at det var nødvendig å se framover: – Nå når denne hendelsen er over, vil vi vurdere hva som gikk bra, og hva vi kan lære av. Vi skal selvfølgelig gå gjennom denne, slik vi...

Regjeringen ønsker å ansette flere polititjenestepersoner i 2019. Nærmere 180 nye politiårsverk ansettes neste år #statsbudsjettet

Arnfinn Bårdsen er valgt til ny norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol. - Med valget av Arnfinn Bårdsen har domstolen fått en svært kompetent dommer, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Kun noen dager igjen til statsbudsjettet 2019 kommer. Justis- og beredskapsdepartementets budsjett blir tilgjengelig mandag 8. oktober kl 10:00. Gleder du deg? 😃

I dag er første dag i den nasjonale sikkerhetsmåneden – et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag. Sikkerhetsmåneden skal gi reflekterte digitale innbyggere, ansvarsbevisste virksomheter og et motstandsdyktig samfunn. Jobber du en i liten eller mellomstor bedrift kan du bestille en spesialtilpasset opplæringspakke i informasjonssikkerhet.

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er grov kriminalitet, og konsekvensene er svært alvorlige for den enkelte og samfunnet #stoppvoldmotkvinner

Vi har hatt tidenes mest krevende skogbrannsesong, med over 1900 skog- og gressbranner. – Først og fremst så har dette vært en seier for beredskapen i Norge. Brann- og redningsvesen, Sivilforsvaret og frivillige, alle har gjort en kjempejobb, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Hvordan kan Europa og Afrika samarbeide om migrasjon og sikkerhet? Dette var tema for en ministerkonferanse i Wien forrige uke der justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltok sammen med statsråder fra EU, EØS, høytstående representanter fra en rekke afrikanske land og internasjonale organisasjoner. Menneskesmuglere, irregulær migrasjon og ekstremisme og terrorisme er trusler som påvirker både Afrika og Europa, og landene har derfor en felles interesse av å videreutvikle samarbeidet.

Nærpolitireformen skal sikre et operativt, synlig og tilgjengelig nærpoliti, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Reformen handler ikke bare om hvor politiet har sitt tjenestested. Den handler også om å utvikle bedre og mer effektive måter å løse oppgaver på. Her får du vite om seks standardfunksjoner som skal på plass i alle politidistrikt.

Den store NATO-øvinga Trident Juncture finn stad i Noreg i oktober og november. Meir enn 40.000 soldatar frå over 30 land skal delta. Enorme mengder utstyr og materiell må på plass i forkant. I dag var justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til stades då eit skip med militært utstyr kom til Borg Havn i Fredrikstad. – Øvinga treffer heile det norske samfunnet, og gjev Noreg ei unik moglegheit til å øve heile bredda i totalforsvaret – sivilt og militært, seier Wara. Alle foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enorm-logistikkoperasjon-for-nato-ovinga-trident-juncture/id2610357/

Statsministeren har lagt ned grunnsteinen. Nå skal det bygges. Om to år skal Politiets nasjonale beredskapssenter stå klart.

Interessant og viktig innspill fra Morten Kinander om Riksrevisjonens rapport om objektsikring:

Bedre personvern, like muligheter. Derfor er EØS-avtalen viktig.

Statsråden deltar i flere debatter under Arendalsuka. Onsdag morgen diskuterte han digital sikkerhet med Espen Barth Eide (Ap). Dagen før var han i panelsamtale om gategjenger, organisert kriminalitet og ekstremisme med blant andre tidligere gjengleder Mikael Ali.

- Lovendringene knyttet til elektronisk kommunikasjon er et viktig for å digitalisere og effektivisere domstolene. Jeg er svært fornøyd med at vi får disse endringene raskt på plass, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara fikk onsdag 1. august en orientering om skogbrannsituasjonen i Norge. De fløy over skogbrannområder i Telemark og fikk takket operativt mannskap som har deltatt i slukkingsarbeidet.

Laster...
Laster...