Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Interessant og viktig innspill fra Morten Kinander om Riksrevisjonens rapport om objektsikring:

Postet:
2018-08-22 15:32:21

Delt innhold:
«Støre kan ikke ha lest både riksrevisjonens rapport og Gjørv-kommisjonens rapport»
Riksrevisjonens mye omtalte rapport bærer preg av et ønske om å kritisere regjeringen mer enn å være en faglig begrunnet analyse av hvordan sikkerheten rundt offentlige bygg i Norge kan bli bedre.