Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Nærpolitireformen skal sikre et operativt, synlig og tilgjengelig nærpoliti, med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger. Reformen handler ikke bare om hvor politiet har sitt tjenestested. Den handler også om å utvikle bedre og mer effektive måter å løse oppgaver på. Her får du vite om seks standardfunksjoner som skal på plass i alle politidistrikt.

Postet:
2018-09-14 18:47:00

Delt innhold:
Nye arbeidsmetoder i politiet