Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
- Lovendringene knyttet til elektronisk kommunikasjon er et viktig for å digitalisere og effektivisere domstolene. Jeg er svært fornøyd med at vi får disse endringene raskt på plass, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Postet:
2018-08-10 13:24:43

Delt innhold:
Elektronisk kommunikasjon skal effektivisere domstolene
Regjeringen bestemte i dag at endringer i domstolloven knyttet til elektronisk kommunikasjon skal tre i kraft fra 1. september. Endringene vil effektivisere domstolene.