Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Hvordan kan Europa og Afrika samarbeide om migrasjon og sikkerhet? Dette var tema for en ministerkonferanse i Wien forrige uke der justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltok sammen med statsråder fra EU, EØS, høytstående representanter fra en rekke afrikanske land og internasjonale organisasjoner. Menneskesmuglere, irregulær migrasjon og ekstremisme og terrorisme er trusler som påvirker både Afrika og Europa, og landene har derfor en felles interesse av å videreutvikle samarbeidet.

Postet:
2018-09-17 15:49:50

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Justis- og beredskapsdepartementet