Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
I dag er første dag i den nasjonale sikkerhetsmåneden – et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag. Sikkerhetsmåneden skal gi reflekterte digitale innbyggere, ansvarsbevisste virksomheter og et motstandsdyktig samfunn. Jobber du en i liten eller mellomstor bedrift kan du bestille en spesialtilpasset opplæringspakke i informasjonssikkerhet.

Postet:
2018-10-01 13:11:41

Delt innhold:
Opplæring - Sikkert.no
NorSIS tilbyr innholdsrik opplæringspakke med god kvalitet for alle ansatte i oktober.