Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Bedre personvern, like muligheter. Derfor er EØS-avtalen viktig.

Postet:
2018-08-16 19:00:01

Delt innhold:
EØS-avtalen og ny personopplysningslov