Beta
Søket ga 1021 treff.

- Det er viktig med effektiv, uavhengig og troverdig straffeforfølgning av de massive overgrepene som har funnet sted i Syria og Irak. Vi er åpne for å utforske muligheten for at det opprettes en særskilt internasjonal straffedomstol som kan straffeforfølge forbrytelser begått i Irak og Syria, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Den norske regjeringen og en rekke EU-land stiller seg bak forslaget om en internasjonal straffedomstol for IS-krigere i Irak.

Organisasjonen Norske redningshunder har en viktig rolle i søk- og redningsaksjoner i hele Norge. Årlig legger de ned 700 000 timer frivillig innsats. I dag har hundene Jim, Ilo og Link demonstrert sine ferdigheter for samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Om de fant det de lette etter? Ja, det gikk imponerende fort!

Ønsker du å jobbe med statlig budsjett og økonomistyring? Vi søker førstekonsulent/rådgiver til arbeidet med statsbudsjettet for politiet og påtalemyndigheten. https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/170866/fast-stilling-som-foerstekonsulent-raadgiver

Hvordan går arbeidet med politireformen i Finnmark? Vi har spurt politimester Ellen Katrine Hætta.

GRATULERER MED DAGEN! 🇳🇴🇳🇴🇳🇴 17. mai er grunnlovens dag, og i år er det 205 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Grunnloven ble enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og dagen etter – 17. mai – ble den datert og undertegnet av presidentskapet. Det første offisielle barnetoget på grunnlovsdagen ble gjennomført i Oslo i 1870, etter initiativ av Bjørnstjerne Bjørnson, forfatteren som også har laget teksten til "Ja, vi elsker dette landet". På bildet ser vi barn i 17. mai-toget på Youngstorget i Oslo i 1957. Foto: Dagbladet. Kilde: Oslobilder.no / Norsk Folkemuseum. Bildet er lisensiert...

Regjeringen vil styrke beredskapen på Svalbard, og foreslår i revidert nasjonalbudsjett å forlenge seilingssesongen for Sysselmannens tjenestefartøy M/S «Polarsyssel».

Regjeringen foreslår å bevilge 151 millioner kroner til politiet i revidert nasjonalbudsjett. 100 av disse millionene skal gå til nytt utstyr.

Samfunnssikkerhetsministeren er også regjeringens svalbardminister. Bli med på hennes første offisielle besøk på øygruppa.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr reiser rundt i landet for å besøke politidistriktene. 8. mai besøkte han Innlandet politidistrikt.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde er også Svalbardminister, og denne uka er hun på besøk der. Under oppholdet på Svalbard får hun blant annet orienteringer om Sysselmannens tjenestefartøy Polarsyssel, arbeidet med skredsikring og beredskap, og hun besøker forskningsstasjonene i Ny-Ålesund. — Regjeringen har de siste årene styrket redningsberedskapen på Svalbard betydelig. God beredskap i havområdene og i nord er en prioritert oppgave, sier samfunnssikkerhetsministeren. Frigjøringsdagen 8. mai ble markert ved Trond Vigtels grav i Longyearbyen. Statsråden la ned en krans for å hedre de soldatene som falt på Svalbard i kamp for Norges frihet under andre verdenskrig. Av 25 norske og...

Fremmedkrigere skal hindres i å komme tilbake til Norge

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt instruks til PST og UDI om hvordan de skal forholde seg i saker som gjelder grunnleggende nasjonale interesser i tilknytning til utlendinger fra konfliktområdene i Syria og Irak.

FAKTA PÅ LAURDAG: Nasjonalt tryggingsorgan er Noregs ekspertorgan for informasjons- og objekttryggleik, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-tryggleik. I går, 3. mai 2019, blei det administrative ansvaret for oppfølging av tryggingsorganet overført frå Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet. Endringa medfører at JD har det overordna administrative og budsjettmessige ansvaret, medan ansvaret for den faglege styringa av etaten er delt mellom FD og JD. Nasjonalt tryggingsorgan skal framleis ivareta utøvande funksjonar for det førebyggjande tryggleiksarbeidet i forsvarssektoren på vegner av FD. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonal-sikkerhetsmyndighet-overfores-til-justis--og-beredskapsdepartementetny-side/id2643809/

Øvelse Nord er landets største sivile og militære krise- og beredskapsøvelse. Øvelsen arrangeres av Nord Universitet, og i år øvde deltakerne på den samme evakueringsmodellen som ble under brukt i redningsoperasjonen av cruiseskipet «Viking Sky». Omtrent 1 500 mennesker var involvert i øvelsen, som i tillegg til et bredt spekter av nød- og redningstjenester, også omfattet fem skip og et større antall helikoptre.

Vel fortjente priser fra Krisesentersekretariatet! Vi er selvsagt veldig glade og ikke så rent lite stolte over at en av våre egne, fagdirektør Line Nærsnes, fikk Rettighetsprisen 2019. Gratulerer!

Regjeringen varsler tydelige reaksjoner overfor utenlandske sjåfører som gjør alvorlige brudd på vegtrafikkloven, og vil foreslå endringer som gjør det langt verre å bryte loven. – Vi kan ikke ha det slik at utenlandske vogntog kjører i Norge med slitte sommerdekk på vinterføre. Hvis det oppdages nå, så får sjåføren «gult kort». Blir vedkommende tatt igjen, så er det «rødt kort»og utvisning fra Norge, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr. https://www.nrk.no/norge/nytt-lovforslag-vil-utvise-utenlandske-vogntogsjaforer-som-bryter-vegtrafikkloven-1.14526086

Statsminister Erna Solberg og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde har i dag møtt deltakere fra Viking Sky-redningsaksjonen. – Alle gjorde sitt beste og de gjorde det sammen. Ressursene fant hverandre. Samvirket fungerte slik vi forventer at det skal fungere når en hendelse først inntreffer, sa samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i sin takketale til mannskapene. www.regjeringen.no/id2642575

Den norske beredskapen er helt avhengig av de frivillige. I et brev fra samfunnssikkerhetsministeren oppfordres arbeidsgiverne til å gi ansatte fri når de kalles ut på oppdrag: www.regjeringen.no/id2642308

Mens de fleste nyter feriedagene, er det mange som er på vakt og i beredskap i påsken. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde har testet påskeberedskapen i Sirdal. Konklusjon: Den er god!

Er du klar for påskeferie? Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde anbefaler NVEs app for skred- og flomfare. Appen «Varsom Regobs» finner du i App Store og på Google Play.

Laster...
Laster...