Beta
Søket ga 1009 treff.

FAKTA PÅ LAURDAG: Nasjonalt tryggingsorgan er Noregs ekspertorgan for informasjons- og objekttryggleik, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-tryggleik. I går, 3. mai 2019, blei det administrative ansvaret for oppfølging av tryggingsorganet overført frå Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet. Endringa medfører at JD har det overordna administrative og budsjettmessige ansvaret, medan ansvaret for den faglege styringa av etaten er delt mellom FD og JD. Nasjonalt tryggingsorgan skal framleis ivareta utøvande funksjonar for det førebyggjande tryggleiksarbeidet i forsvarssektoren på vegner av FD. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonal-sikkerhetsmyndighet-overfores-til-justis--og-beredskapsdepartementetny-side/id2643809/

Øvelse Nord er landets største sivile og militære krise- og beredskapsøvelse. Øvelsen arrangeres av Nord Universitet, og i år øvde deltakerne på den samme evakueringsmodellen som ble under brukt i redningsoperasjonen av cruiseskipet «Viking Sky». Omtrent 1 500 mennesker var involvert i øvelsen, som i tillegg til et bredt spekter av nød- og redningstjenester, også omfattet fem skip og et større antall helikoptre.

Vel fortjente priser fra Krisesentersekretariatet! Vi er selvsagt veldig glade og ikke så rent lite stolte over at en av våre egne, fagdirektør Line Nærsnes, fikk Rettighetsprisen 2019. Gratulerer!

Regjeringen varsler tydelige reaksjoner overfor utenlandske sjåfører som gjør alvorlige brudd på vegtrafikkloven, og vil foreslå endringer som gjør det langt verre å bryte loven. – Vi kan ikke ha det slik at utenlandske vogntog kjører i Norge med slitte sommerdekk på vinterføre. Hvis det oppdages nå, så får sjåføren «gult kort». Blir vedkommende tatt igjen, så er det «rødt kort»og utvisning fra Norge, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr. https://www.nrk.no/norge/nytt-lovforslag-vil-utvise-utenlandske-vogntogsjaforer-som-bryter-vegtrafikkloven-1.14526086

Statsminister Erna Solberg og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde har i dag møtt deltakere fra Viking Sky-redningsaksjonen. – Alle gjorde sitt beste og de gjorde det sammen. Ressursene fant hverandre. Samvirket fungerte slik vi forventer at det skal fungere når en hendelse først inntreffer, sa samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i sin takketale til mannskapene. www.regjeringen.no/id2642575

Den norske beredskapen er helt avhengig av de frivillige. I et brev fra samfunnssikkerhetsministeren oppfordres arbeidsgiverne til å gi ansatte fri når de kalles ut på oppdrag: www.regjeringen.no/id2642308

Mens de fleste nyter feriedagene, er det mange som er på vakt og i beredskap i påsken. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde har testet påskeberedskapen i Sirdal. Konklusjon: Den er god!

Er du klar for påskeferie? Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde anbefaler NVEs app for skred- og flomfare. Appen «Varsom Regobs» finner du i App Store og på Google Play.

Nytt kvinnefengsel åpnet: – Etableringen av Evje fengsel som et kvinnefengsel er et viktig skritt på veien til å sikre trygge og likeverdige soningsforhold for kvinner, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr. Han åpnet tirdag 9. april det nye kvinnefengslet i Evje og Hornnes kommune, sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. – Kvinner har rett på et like godt tilbud som menn under soning, noe det nye kvinnefengslet bidrar til. Jeg håper at de gode soningsforholdene og tilbudene som fengslet tilbyr vil bidra positivt i de innsattes vei tilbake til samfunnet, sier Kallmyr.

– Det er bekymringsfullt dersom det er slik at unge og andre føler de må ha med seg kniv når de er ute. Jo flere som bærer kniv, jo større er sjansen for at noe alvorlig kan skje, sa justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr til NRK lørdag kveld, da han var med politiet på knivjakt. https://www.nrk.no/norge/justisministeren-var-med-politiet-pa-knivjakt-_-kvinne-stukket-fa-minutter-senere-1.14507291

Norge er en rollemodell i arbeidet med å forhindre korrupsjon blant parlamentarikere, dommere og påtalejurister. Det slår Europarådets antikorrupsjonsorgan (GRECO) fast i en ny rapport. De peker blant annet på at de etiske retningslinjene for påtalemyndigheten nå gjelder for alle i påtalemyndigheten, også dem som jobber i politiet.

Russetiden byr på mange utfordringer. Politiet inviterer foreldrene til årets russ til foreldremøte på Facebook. Vær klar torsdag 11. april kl. 19:30.

Jeg er imponert over innsatsen fra profesjonelle, frivillige, sivile og militære, skriver samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde om hendelsen med cruiseskipet «Viking Sky». Alle gjorde sitt beste og de gjorde det sammen. Ressursene fant hverandre. Samvirket fungerte slik vi forventer at det skal fungere.

Vil du jobbe med utvikling og drift av arkiv- og dokumentasjonsforvaltning? Vi søker seniorrådgiver til dokumentasjonsenteret.

Nøkkeloverlevering i Justis- og beredskapsdepartementet ved utnevnelsen av Jøran Kallmyr som ny justis-og innvandringsminister.

Vil du jobbe i Lovavdelinga? Her får du utfordrande oppgåver, og vi legg stor vekt på høg fagleg kvalitet, sjølvstende, kunnskapsdeling og gode arbeidstilhøve for den enkelte.

Ekteparet Chris og Maatia Rickard var blant de første 100 personene som ble heist opp fra «Viking Sky» til et helikopter. Imponert over nordmenns stå på-vilje, profesjonalitet og omsorg skriver Chris at det var først «i løpet av den verste opplevelsen i livet vårt, at vi virkelig forsto og verdsatte hvor fantastisk det norske folk er». #beredskap #hovedredningssentralen Røde Kors Helse Møre og Romsdal Molde, Norway

Regjeringen har lagt frem en ny handlingsplan mot voldtekt. Den fokuserer blant annet på målrettet forebygging, et godt hjelpetilbud etter voldtekt og god etterforskningskvalitet. Les handlingsplanen på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-voldtekt-20192022/id2637644/

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var søndag i Molde, der hun møtte mange av dem som deltok i redningen av Viking Sky: – Det er ingen tvil om at dette har vært en svært, svært krevende situasjon. På vegne av regjeringen vil jeg rette en stor takk til alle de involverte som virkelig har vist mot og raushet og ikke minst profesjonalitet under hele aksjonen. Jeg er veldig imponert over redningsmannskapene og alle de nødetatene og frivillige som har deltatt. Jeg vil rette en spesiell takk til mannskapet om bord på de sivile og militære helikopterne som har stått på under...

- Norsk IKT-kompetanse bidrar i Mosambik. Jeg vil skryte av Sivilforsvaret og DSB. De er med på å gjøre det tryggere både i Norge og internasjonalt, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP).

Laster...
Laster...