Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Mens de fleste nyter feriedagene, er det mange som er på vakt og i beredskap i påsken. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde har testet påskeberedskapen i Sirdal. Konklusjon: Den er god!

Postet:
2019-04-15 16:29:07

Delt innhold:
Åpning av påskeberedskapen