Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Vel fortjente priser fra Krisesentersekretariatet! Vi er selvsagt veldig glade og ikke så rent lite stolte over at en av våre egne, fagdirektør Line Nærsnes, fikk Rettighetsprisen 2019. Gratulerer!

Postet:
2019-04-29 22:25:58

Delt innhold:
Krisesentersekretariatet
Krisesentersekretariatets Rettighetspris og Ærespris er for 2019 er delt ut. 👏🎉Rettighetsprisen 2019 gikk til Line Nersnæs, fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet for hennes utrettelige innsats for voldsutsatte kvinner. Æresprisen gikk til Tove Hægg Versland, leder av Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter og Mildrid Mikkelsen, leder av ROSA prosjektet. Alle har stått på barrikadene og bidratt til at voldsutsatte kvinner har fått oppfylt sin rett til et liv uten vold. Tusen takk for deres innsats.❤️