Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Regjeringen varsler tydelige reaksjoner overfor utenlandske sjåfører som gjør alvorlige brudd på vegtrafikkloven, og vil foreslå endringer som gjør det langt verre å bryte loven. – Vi kan ikke ha det slik at utenlandske vogntog kjører i Norge med slitte sommerdekk på vinterføre. Hvis det oppdages nå, så får sjåføren «gult kort». Blir vedkommende tatt igjen, så er det «rødt kort»og utvisning fra Norge, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr. https://www.nrk.no/norge/nytt-lovforslag-vil-utvise-utenlandske-vogntogsjaforer-som-bryter-vegtrafikkloven-1.14526086

Postet:
2019-04-24 21:34:14

Delt innhold:
Nytt lovforslag vil utvise utenlandske vogntogsjåfører som bryter vegtrafikkloven
– Tålmodigheten med utenlandske sjåfører som ikke forholder seg til reglene, er over, sier samferdselsministeren. Til vinteren kan brudd på vegtrafikkloven ende med utvisning.